Finále v kuželkách

kuzelky01Vybraní žáci ze 4. ročníku nás vzorně reprezentovali na turnaji v kuželkách. Finále jednotlivců se uskutečnilo 23. ledna 2020 v kuželně TJ Třebíč. Bronzovou medaili získala žákyně Gita Maxová ze třídy 4. C.

Na dalších místech se umístili tito žáci a žákyně: 4. místo – Veronika Hrdličková (4. A), 5. místo – Matyáš Vítek (4. A), 6. místo – Michaela Šmídová (4. A), 7. místo – Markéta Vetchá (4. A).

Všem finalistům děkujeme za vzornou reprezentaci.

Autorka: Mgr. Petra Charvátová

kuzelky02

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru