Pythagoriáda 2018/2019

pythagoriadaLetošního ročníku Pythagoriády pro 5. – 8. ročník se v naší škole zúčastnilo celkem 58 žáků. Školní kolo úspěšně vyřešilo 22 žáků a všichni úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola.

Okresní kolo se konalo 28. května 2019.

V kategorii pro 5. ročník se úspěšnými řešiteli stali Štěpán Března, Kristýna Nekudová a Filip Heřman. Mezi 49 účastníky se Štěpán Března umístil na 3. místě, Kristýna Nekudová obsadila 5. – 7. místo a Filip Heřman skončil na 11. – 18. místě.

V kategorii pro 6. ročník byli úspěšnými řešiteli Veronika Marešová, Tomáš Beroun a Veronika Syrová. V konkurenci 49 žáků obsadila Veronika Marešová 7. – 10. místo a Tomáš Beroun a Veronika Syrová 11. – 16. místo.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů.

Autorka: Mgr. Jaroslava Zemánková

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru