Atletický trojboj

3bojŽáci, kteří reprezentovali školu ve Štafetovém poháru, se zúčastnili ještě jedné atletické soutěže a tou byl atletický trojboj. Naše škola společně se ZŠ Okříšky uspořádala krajské kolo této soutěže.

Konkurence byla opravdu velká, soupeřilo zde celkem 26 družstev. V závodě složeném z běhu na 50 m, skoku dalekého a hodu míčkem jsme obsadili 14. místo a ukázalo se, že sice máme šikovné děti, ale přece jen to bude chtít více přípravy, abychom mohli bojovat s těmi nejlepšími. Mezi jednotlivci se v nejlepším světle ukázali Kateřina Kučerová a Vilém Zušťák.

Petr Veleba
Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru