Výtvarník roku

vytvarka004Vzhledem ke stému výročí vzniku naší republiky bylo pro letošní školní rok vyhlášeno téma soutěže: Co je pro mě domov. Nejmladší žáci si pod domovem představí především mámu a nejbližší rodinu. Pro starší výtvarníky to je často naše město. Pro všechny jsou to pak přírodní krásy naší Vysočiny. Všem děkujeme za krásné příspěvky. Prohlédněte si s námi ty, co se líbily nejvíce. Jejich autorům budou předány diplomy a drobné ceny.

Autorka: Mgr. Miluše Kafková

Nepřehlédněte!

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru