Matematický klokan

Matematický klokanMezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty.

V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Zveřejnění zadání a správných řešení soutěžních úloh až po 30. 4. 2019. Klikněte na odkaz: https://matematickyklokan.net/

Soutěže se zúčastnili žáci 2. - 5. ročníku v kategoriích "Cvrček" a "Klokánek".

Kategorie "Cvrček"

1. místo – Štěpán Šalomoun
2. místo – Samuel Kij
3. místo – Michaela Šmídová a Tadeáš Kratochvíl

Kategorie "Klokánek"

1. místo – Kristýna Nekudová
2. místo – Štěpán Března
3. místo – Filip Heřman

Výhercům i úspěšným řešitelům gratulujeme!

Autor: Mgr. Jitka Doležalová

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru