Škola zabodovala v recitaci!

recitaceDne 28. 3. a 29. 3. 2019 proběhlo v Městské knihovně Třebíč pod záštitou DDM okresní kolo dětské sólové recitace.

Nejšikovnější recitátoři, kteří byli vybráni ve školním kole, úspěšně reprezentovali naši školu a ve velmi silné konkurenci získali řadu ocenění.

0. kategorie (1. ročník):

· Karolína Marečková z 1. C - Ježibaba - autor neznámý - oceněna diplomem

(nepostupová kategorie)

 

· Ellen Janková z 1. B získala čestné uznání s textem Moje sestra Marie od Ester Brandejsové.

2. kategorie (4., 5. ročník) – byla udělena dokonce 2 čestná uznání:

· Mikeš Brátka z 5. B – Pravda, autor Ludvík Aškenazy

· Filip Heřman z 5. C - Exkurze do zoo, M. Šimek a J. Grossmann.

Z reprezentace ZUŠ pod vedením p. uč. M. Indrové (dramatický obor) postupuje do krajského kola taktéž naše žákyně,

Barbora Dvořáková - Úryvek z knížky Katy - J. Wilsonová

4. kategorie (8., 9. ročník)

· Laura Frey - text Anna Franková – oceněna diplomem a postupuje do krajského kola.

Všem recitátorům srdečně gratulujeme, těm, kteří postupují do krajského kola, „držíme pěsti"!

Také si zaslouží poděkování všichni pedagogové, kteří své žáky skvěle připravili a pracovali s nimi.

Mgr. Wanda Velebová

recitace03 copy

recitace02 copy

recitace01 copy

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru