Recitační soutěž

recitaceII

Dne 20. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Za celý druhý stupeň se zúčastnilo 22 žáků. Všichni recitátoři byli skvěle připravení a přednesli originální poezii i prózu.

Porota ve složení: p. uč. Krátká, p. uč. Špačková, p. uč. Velebová, měla nelehký úkol a musela rozhodnout, kteří jsou letos v recitaci těmi nejlepšími.

 

Výsledky kategorie 6. a 7. ročníku:

3. místo Tomáš Beroun za 6. B - Ufo, ufo, ufoni

2. místo Veronika Večeřová za 6. A - Nejkrásnější květina

1. místo Adéla Hamžová za 6. A - Vodník

Do okresního kola postupují děvčata na 1. a 2. místě.

Vzhledem k velikému počtu recitátorů z nejvyšší kategorie, tedy žáků 8. a 9. ročníků, jsme hodnotily 8. a 9. ročník zvlášť a postupová místa jsou pouze ta první z každého ročníku.

8. ročník:

3. místo Kateřina Svobodová za 8. B - Proč

2. místo Vojtěch Dolák za 8. C - Z deníku poseroutky

1. místo – postupové - Laura Frey za 8. C - Deník Anny Frankové

9. ročník:

3. místo Karolína Daňhelová za 9. B - Svět je báječné místo

2. místo Marie Novotná za 9. A - Tři sestry

1. místo – postupové - Darina Vorlíčková z 9. A - Malý Alenáš

Všem zúčastněným děkujeme za krásný zážitek, vysokou účast a velmi oceňujeme, že jste se všichni tak skvěle připravili.

Sepsala Wanda Velebová

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Sběrový týden

V termínu od 21. 5. do 23. 5. 2019 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru