Školní kolo recitační soutěže - 1. stupeň

recitace011V pátek 22. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Zapojilo se celkem 56 žáků, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Jednotlivé výkony hodnotily 2 poroty, které tvořily paní učitelky Tomková, Chlupáčková, Folberová, Vitoušová, Krotká a Koudelová. Měly velmi nelehký úkol, a to ze všech vystoupení vybrat ta nejlepší. Všichni recitátoři byli pečlivě připraveni, a proto patří všem třídním učitelům a vyučujícím českého jazyka velké poděkování.

Mladší i starší žáci si shodně vybírali nejčastěji díla Jiřího Žáčka a Miloše Kratochvíla. Starší žáci k tomu navíc přidali básně klasika české poezie Karla Jaromíra Erbena, ale také ukázky prózy z tvorby zahraničních autorů, jako jsou: Meg Cabotová, Sergej Michalkov, René Gosciny, Daniel Hevier nebo Jacqueline Wilsonová. Novinkou letošní soutěže byl velmi vydařený přednes jedné z humoristických povídek Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna, který zaujal jak porotu, tak i žáky v obecenstvu.

Výsledky:

0.kategorie

1. Karolína Marečková 1.C

2. Ellen Janková 1.B

3. Štěpán Mládek 1.C

1.kategorie

1. Zuzana Večeřová 3.B

2. Veronika Hrdličková 3.A

3. Zuzana Svobodová 3.B

2. kategorie

1. Mikeš Brátka 5.B

2. Filip Heřman 5.C

3. Eliška Hotová 4.C

Vítězové všech kategorií, kteří se umístili na 1. a 2. místě, budou dále reprezentovat naši školu v okresním kole recitační soutěže dne 28. března v Městské knihovně v Třebíči.

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším soutěžení.

Autorka: Mgr. Eva Koudelová

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Sběrový týden

V termínu od 21. 5. do 23. 5. 2019 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru