Konverzační soutěž v anglickém jazyce

aj konverzaceDne 29. ledna 2019 se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do jazykového zápolení se odvážilo 12 žáků v mladší kategorii (6. – 7. ročník) a 14 žáků ve starší kategorii (8. – 9. ročník). Podmínky byly pro obě kategorie stejné. Všichni soutěžící začali společně poslechem a pak už jednotlivě hovořili s porotou o různých tématech.

V mladší kategorii obsadila první místo Zuzana Goodwinová (7. C), druhé místo Anna Durdová (6. B) a třetí místo Tomáš Beroun (6. B).

Ve starší kategorii obsadil první místo Adam Weigl (8. B), druhé místo Jan Polách (8. B) a třetí místo Nisa Sapkota (9. A).

Anna Durdová, Tomáš Beroun, Adam Weigl a Jan Polách naši školu reprezentovali i v okresním kole, které proběhlo ve dnech 11. – 12. 2. 2019, kde se nám podařilo umístit v první dvacítce.

Všem účastníkům školního i okresního kola děkujeme a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Lenka Musilová

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Sběrový týden

V termínu od 21. 5. do 23. 5. 2019 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru