Zeměpisná olympiáda

zo 2019_005Dne 30. 1. 2019 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích v návaznosti na učivo z jednotlivých ročníků.

 
Zvítězili:

kategorie A (pro 6. ročník) Alena Krotká, 6. C
kategorie B (pro 7. ročník) Aneta Kořínková, 7. B
kategorie C (pro 8. ročník) Lukáš Mareš, 8. C.

Všichni vítězové postupují do okresního kola, které se bude konat 20. 2. 2019 na ZŠ Benešova. Rád bych poděkoval všem zúčastněným žákům, kteří se podíleli na realizaci školního kola.

Autor: Mgr. Martin Pleskač

 

 

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru