Olympiáda v anglickém jazyce – zúčastnili jsme se ústředního kola v Praze

  • Vytisknout

vlajka ajZnalosti cizích jazyků umožňují člověku dostat se fyzicky i myšlenkově za hranice vlastní země a kultury, významně přispívají ke kognitivnímu rozvoji a v neposlední řadě zlepšují pozici na trhu práce.

Národní institut dalšího vzdělávání podporuje vzdělávání v cizích jazycích mj. formou celostátních soutěží. Nezáleží na tom, zda se soutěžící učí danému cizímu jazyku ve škole nebo v rámci mimoškolního vzdělávání, záleží na jeho schopnostech a zájmu. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor. Kromě jiných cen získávají vítězové soutěží stipendijní pobyty a jazykové kurzy.

Nejvíce zastoupená je Soutěž v jazyce anglickém (Anglická olympiáda). Počet jejích účastníků stoupá každým rokem a odráží tak školní i společenskou realitu 21. století. Ve školních kolech v letošním roce soutěžilo cca 28 000 žáků či studentů.

Petr František Jakoubek, žák 9. A, se jako vítěz krajského kola v kraji Vysočina zúčastnil dne 29. 5. 2018 ústředního (celostátního) kola Olympiády v anglickém jazyce v Praze a ve velké konkurenci získal 13. místo. Ve své kategorii byl jediným žákem základní školy, všichni ostatní soutěžící studují cizojazyčná gymnázia či speciální jazykové školy a do ústředního kola postoupili již poněkolikáté. O to více si ceníme jeho úspěchu a srdečně blahopřejeme!

Autoři: Komise cizích jazyků