Exkurze žáků 8. ročníku do Brna

technickemuzeum020V úterý 9. listopadu jsme se s žáky osmého ročníku rozjeli na exkurzi. Cílem byla prohlídka Pavilonu Anthropos a Technického muzea v Brně.

Začali jsme návštěvou Pavilonu Anthropos. Lektorovaná prohlídka seznámila žáky s nejstarší historií lidstva, vznikem a vývojem člověka i počátky umění a kultury. Zaujal především model mamuta v životní velikosti.

Následovala prohlídka Technického muzea v Brně. V budově muzea je k vidění 17 stálých expozic a Technická herna a také několik aktuálních výstav.

Osmáci si prohlédli výstavu s názvem Tak jde čas. Seznámili se s principy měření času, zjistili například, od kdy a proč lidstvo měří čas a jak se měřil ještě před vynálezem hodin a jak vůbec hodiny, hodinky a budíky fungují. Také se pokusili sestavit podle návodu jednoduchý hodinový strojek a soutěžili o nejlepší návrh ciferníku.

Nejvíce všechny bavila Technická herna, která není expozicí v obvyklém slova smyslu. Je to zařízení, které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi zábavnou formou. Žáci tak mohli s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. Hlavní zásadou zde je: dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte.

Na závěr si každý mohl vybrat a prohlédnout expozice podle svého zájmu. Některé zaujala expozice Pozor, zákruta!, kde byly k vidění staré typy automobilů různých značek. Jiní se zajímali o historii Grand Prix Brno nebo poznali, jak vznikaly první oděvy, jak vypadaly první šicí stroje a jak vypadají dnes.

Autorka: Mgr. Olga Svobodová

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru