ZOO Jihlava - 7. ročník

zoojihlava006Výuka přírodopisu v sedmých třídách je týdně rozšířena o hodinu přírodovědného praktika. Protože je to rok věnovaný zoologii, využili jsme možnosti navštívit naši krajskou zoo a zúčastnit se projektových hodin na různá témata. Třídu 7. B čekalo neobvyklé vyučování nazvané Hmyzáci a jiné breberky. Třída 7. A se seznámila formou her s problematikou zvířat v ohrožení a sérii návštěv uzavřela 7. C programem Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině.

Návštěva ZOO v brzkých ranních hodinách se vyplatila, neboť ve výbězích bylo živo i přes nepřízeň počasí a velmi čilá zvířata se v zatím téměř prázdném parku chovala naprosto nevázaně. Žáci si tak odvezli nejen nově nabyté vědomosti, ale i řadu neobvyklých zážitků a fotografií.

J. Trnka

Nepřehlédněte!

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru