Deváťáci v ESKO – T

  • Vytisknout

esko tInformací o sběru, třídění a recyklaci odpadu není nikdy moc. Proto vždy na konci školního roku zavítají naši deváťáci do třebíčské firmy ESKO – T, aby si v rámci komentované prohlídky prošli třídicí linku a sběrný dvůr, skládku, kompostárnu a dotříďovací linku v Odpadovém centru Petrůvky.

Doufejme, že i letošní exkurze byla přínosem a že žáci si budou díky ní pamatovat , jak si odpad do života nepouštět a jak si s tím, co se v něm objeví, poradit co nejvíce ohleduplně k lidem i k přírodě.

Autorka. Alena Dokulilová