Exkurze třetího ročníku do Jaroměřic nad Rokytnou

jaromerice007V pátek 7. 6. 2019 se všechny třetí třídy vydaly na státní zámek do Jaroměřic nad Rokytnou, kde byl pro žáky připraven různorodý program.

Děti měly možnost si upéct bramborové placky na starodávné zámecké peci a vyzkoušet rytířskou zbroj a brnění. Podívaly se do místnosti, která původně sloužila jako malé divadlo, a oblékly se do dobových kostýmů. Velice zajímavé bylo také divadelní představení s názvem „Tři zlaté vlasy děda Vševěda" v podání divadelní společnosti Víti Marčíka.

Autorka: Marie Čermáková Tomanová

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru