Cesta za vodou

cov003V rámci předmětů přírodopisu a chemie navštívili v září žáci devátého ročníku Čistírnu odpadních vod v Třebíči, vodojem v Žákově zahradě a úpravnu vody v Heralticích. Seznámili se tak postupně s úpravou a dopravou pitné vody z Vranovské přehrady, Heraltic a Mostiště do jednotlivých částí města a pak také s tím, jak probíhá zpracování odpadních vod pomocí mechanických a biologických procesů. V Heralticích si prohlédli odkyselování a filtrování podzemní vody přitékající z okolního jímacího území a shlédli dokument o budování heraltického vodovodu.

Závěr exkurze patřil jako obvykle opékání buřtů.

Autorka Mgr. Alena Dokulilová

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru