Deváťáci byli v Terezíně

terezin 2018_00619. června 2018 se žáci devátého ročníku vypravili na exkurzi do Terezína. Jejím cílem nebylo jen poznávání barokního pevnostního stavitelství, ale i absolvování odborné přednášky, která byla zaměřena na historii této za druhé světové války nechvalně proslavené stavby.

Program exkurze začal úvodní přednáškou, na kterou navázala prohlídka Terezína, jenž se za války proměnil v židovské ghetto. Pod odborným vedením měli deváťáci možnost navštívit nejen vlastní Muzeum ghetta, ale i si v Magdeburských kasárnách prohlédnout rekonstrukci vězeňské ubikace ze stejné doby, zavítat na židovský hřbitov, v jehož těsné blízkosti se nachází budova krematoria.

Po zasloužené svačince přišla na řadu návštěva Malé pevnosti, kde za druhé světové války sídlila neblaze proslulá věznice pražského gestapa. I zde se našich svěřenců ujali odborníci na slovo vzatí a provedli je místy, která podávají hodnověrná svědectví o tomto období.

Po náročném dni jsme z Terezína odjížděli sice unaveni, ale určitě obohaceni nejen mnoha novými poznatky či zážitky, ale především pocitem volnosti a svobody.

Tato akce byla spolufinancována z grantového programu Prevence kriminality a drogové problematiky z Grantového systému Zdravého města Třebíč 2018.

pravni vedomi003

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Ivana Holčapková, Mgr. Markéta Švecová

 

terezin 2018 001terezin 2018 002terezin 2018 003terezin 2018 004terezin 2018 006terezin 2018 007terezin 2018 008terezin 2018 009

 
 
Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru