Testy pro žáky na www.proskoly.cz

logo proskoy2Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz.

Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci.

Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty sféry, na jejichž rozvoj je potřeba se zaměřit.

 V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností - Testy dětských schopností, Paměťové testy a Testy pro nejmenší, jedinečný Test volby povolání, nástroje pro měření třídního a školního klimatu (Sociometrie), rozsáhlou sadu tisknutelných kvízů z celé řady vzdělávacích oblastí a on-line katalog škol.

Všechny testy a dotazníky jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak jejich komplikovaná a nákladná příprava v papírové podobě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků.

Žáci mohou tyto testy využívat nejen v rámci výuky ve vyučovacích hodinách, ale i kdykoliv doma. Každý žák má přiděleno své přihlašovací jméno a heslo, které je k dispozici u třídního učitele.

Podrobnější informace o testech a jejich využití naleznete na webu www.proskoly.cz.

Autor: Mgr. Jindřiška Špačková

Nepřehlédněte!

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o změně systému výuky se vracíme k distanční výuce. V rámci zkvalitnění této formy výuky se nám…

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2021/2022: spádový…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru