1. A - Informace (listopad)

 • Vytisknout

29. 11.

ČJ
- aktivita s vystřiženými obrázky z ŽA
  (Pojmenuj, co je na obrázku. Kolik má slovo slabik? Na jaké písmeno slovo začíná...)
- Slabikář str. 4, cv. 1 (spoj obr. se slabikou) - samostatně
                                 cv. 2(Popiš obrázek. Pojmenuj jednotlivé postavy - máma, Ema, mimi.
                                           Čtení slov ve žlutém a zeleném sloupečku. Obloučky pod jednotlivé
                                           slabiky. Čtení slov pod obrázkem.)
- Písanka str. 22, dokončení.

M
- PS str. 51, cv. 4 - Vymysli příklady s danými čísly (Tento typ úkolu můžete doma ještě trénovat,
                                                                                                      trvalo dlouho, než všechny děti pochopily.)
                        cv. 6 - Kolik vidíš geometrických útvarů? (Na 1. obr. - 3 trojúhelníky,
                                                                                                            na 2. obr. - 5 čtverců, na 3. - 9 obdélníků,
                                                                                                            na 4. - 5 kruhů)
         str. 52, cv. 1 - samostatně + samostatná kontrola podle výsledků na tabuli.
                                    Kdo to stihl, zapsal si počet chyb.

ČJ
- Velká písmena - Kdy je píšeme? - Začátek jmen. Vymýšlíme jména...
                                                                    - Začátek vět. Vysvětlili jsme si, co je věta...
                                                                    - Na co myslíš? Myslím na .... (Děti vyjadřovali své myšlenky
                                                                       ústně. Své myšlenky můžeme také napsat.
   Slovo "Myslím" začína na písmeno "M". Na začátku věty napíšeme velké psací "M".
- psaní velkého psacího "M": - nácvik na mazací tabulce
                                                           - písanka str. 23

ČJ/HV
- Písanka str. 23, psaní slabik: Me, Mi, Ma, Mo (Písanku děti odevzdaly, je u mě ke kontrole.)
- Slabikář - str. 4, cv. 3 - popiš obrázek: Rodina v parku.  Pojmenuj jednotlivé postavy. Co dělají?
                                             - Přečti věty.
                                   cv. 4 - Prohlédni si obrázek a doplň větu z písmen ze skládací abecedy.
                                   cv. 5 - Čti slabiky napsané psacím písmem.
- Trénovali jsme písničku Byla jedna Káča
- Povídali jsme si o tom, že začíná období, kdy se těšíme na Vánoce - Advent.
   V neděli se rozsvítí 1. svíčka na adventním věnci.

DÚ: ČJ - Slabikář - čtení na str. 4


28. 11.

 • Dnes děti dostaly Slabikář. Prosím obalit. Živou abecedu už nosit nemusí.
 • Navštívili jsme knihovnu. Besda o Krtečkovi (Z. Miler)

ČJ
- Slabikář str. 3
- Písanka str. 21, slabiky "pů, pí, pó" + přepis na posledním řádku

Návštěva knihovny, návrat během 4. vyuč. h.
- Písanka str. 22, 1. - 5. řádek

M
- PS str. 49, cv. 5 + str. 50, cv. 6 - stříhání a skládání podle pokynů u jednotlivých cvičení
         str. 51, cv. 1, 2, 3, 5

DÚ: ČJ - písanka str. 21, 4. - 7. řádek
         M - dokončit, pokud někdo něco nestihl


 27. 11.

 • Milí rodiče, děkuji Vám za hojnou účast na třídní schůzce i za vyplnění dotázníků. Protože další setkání je naplánované až na duben, chci Vám znovu touto cestou nabídnout v případě potřeby  individuální konzultace, na kterých se můžeme domluvit např. telefonicky.
 • Zítra 28. 11. půjdeme po 1. vyučovací hodině do knihovny. Děti si s sebou vezmou dostatečně velký batůžek nebo tašku /minule se jim knížky do batůžků nemohly vejít :)/, knížky na výměnu, svačinu
  a pití.
  1. vyuč. h. - ČJ
  2. - 3. vyuč. h. - knihovna
  4. vyuč. h. - M
  5. vyuč. h. - ČJS

ČJ
- nácvik psaní malého psacího "p" na mazací tabulku
- Písanka str. 20 - malé psací "p" a slabiky "pe, pá"
- opakování písně Byla jedna Káča

M
- +/- do 5
- číselná řada 0-10
- PS str. 49 - kontrola + mašlička
         str. 50, cv. 1 - hledání stejného tvaru
                                 - Pokyn: 1. houbičku vybarvi hnědě. Můžeme ještě jinou houbičku vybarvit hnědě? (NE)
                                                   2. houbičku vybarvi červeně. Můžeme ještějinou....? (ANO - poslední)
                                                   Která zbyla? Vybarvi ji zeleně.
                        cv. 2 - Tvoření slovních úloh podle obrázků.
                                     1. sloupeček: Úlohy na odčítání. Vyrostlo...Houbař odnesl.... Kolik zbylo?
                                                                  Výpočet na linku. Odpověď celou větou ústně.
                                     2. sloupeček: Úlohy na sčítání s dokreslováním.
                                                                  1. den vyrostlo... 2. den vyrostlo... (počet dokresli na připravená místa)
                                                                  Celkem?
                                                                  Výpočet na linku. Odpověď celou větou ústně.
                        cv. 3 - Tvoření příkladůpodle dominové karty: 2 na +
                                                                                                                      2 na -
                                      (U poslední karty pouze 1 na + a 1 na -, Proč?)
                         cv. 4 - Doplň číselnou řadu. Četli jsme v obou směrech.

3. a 4. vyuč. h.
- keramická dílna

DÚ: M - PS str. 50, cv. 5
         Kdo ještě nemá: Vystřihněte, prosím, obrázky a písmena ze zadní přílohy (str. 51, 53)
         a vložte je dětem nejlépe do malé plastové obálky formátu A6, případně do papírové.
         Přidáme ji do velké plastové obálky k mazací tabulce do lavice,
         abychom měli pomůcky při ruce.


26. 11.

 • Loučíme se s Živou abecedou. Vystřihněte, prosím, obrázky a písmena ze zadní přílohy (str. 51, 53)
  a vložte je dětem nejlépe do malé plastové obálky formátu A6, případně do papírové. Přidáme ji do velké plastové obálky k mazací tabulce do lavice, abychom měli pomůcky při ruce.
 • Dnes děti dostaly konečně pracovní sešit do ČJS - Prvouka. Prosím, obalit.
 • Zítra 3. a 4. vyučovací hodinu - vánoční keramika.
 • Ve čtvrtek po 1. vyuč. h. - návštěva knihovny, po návratu M a ČJS.
 • V pátek - změna v rozvrhu - místo ČSP budeme mít ČJ/HV.

ČJ
- procvičování čtení
- ŽA str. 47, cv. 2 - včera jsme četli v ŽA
                                  - dnes stejné cv. na IAT
                                  - po té děti měly odpovídat na otázky zpaměti (čtení s porozuměním,
                                     rozvoj sluchové i zrakové paměti)
                        cv. 4 - vyplnění křížovek velkými tiskacími písmeny na IAT, společně
                                  - po té podle tabule do ŽA - samostatně
- nácvik psaní malého psacího "o" na mazací tabulku

ČJS
-  Podzim, les - opakování učiva
- Příroda na podzim, Příroda v zimě - procvičování učiva u IAT
- Uč. str. 20, Svátek Sv. Mikuláše
                        cv. 1, 2

ČJ
- Písanka str. 18, 19 - psaní malého psacího "o, ó" a slabik mo, lo, so
- ŽA - str. 49, cv. 3, čtení předložek se slovy na obrázku ve správném tvaru
                          cv. 5 - Přečetla jsem dětem dopis od krále Oty I. (Těšíme se na slabikář.)

HV
- Dnešní učivo ČJ jsme  rozvolnili částečně i do poslední hodiny.
  Dětem by vycházely na jeden den 3 hodiny ČJ, což by pro ně  bylo  náročné.
- V části 4. vyuč. h. jsme se začali učit písničku Byla jedna Káča
- V pátek místo ČSP to uděláme podobně a písničku se doučíme.

DÚ: ČJ - písanka str. 19, dlouhé slabiky - 2., 4. a 6. řádek.
        Trénovat čtení a +/- do 5.


 25. 11.

 • Milí rodiče, zítra 26. 11. v 17:00 hodin se koná třídní schůzka. Těším se na setkání
  s Vámi.
 • V úterý - změna rozvrhu hodin - místo VV budeme mít ČJ.
 • Ve středu - vánoční keramika.
 • Ve čtvrtek - po 1. vyuč. h. návštěva knihovny, po návratu M, ČJS
 • V pátek - změna v rozvrhu - místo ČSP budeme mít HV.

ČJ
- procvičování čtení slov a vět (známá písmena)
- čtení z pracovního listu

TV
- soutěže družstev - rozvoj rychlosti a obratnosti

ČJ
- psaní slabik s písmenem "s"  na začátku
- písanka str. 17
- ŽA str. 46, cv. 2 - dokončení
         str. 47, cv. 2 (podle pokynů dole na stránce)

M
- odčítání v oboru 0 - 5 - procvičování
- tvoření slovních úloh
- PS str. 48, cv. 4 - kontrola DÚ
                       cv. 6 - součet více sčítanců, tvoření příkladů podle znázornění
         str. 49, cv. 1 - tvoření slovních úloh podle obrázků, zápis příkladu do mřížky,
                                    nácvik odpovědi celou větou
                       cv. 2 - znázornění podle zadaného příkladu (samostatně)
                       cv. 3 - zápis příkladu podle zadaného znázornění (samostatně)
                       cv. 4 - příklady na + a - v oboru 0-5 (samostatně)

DÚ: ČJ - Písanka str. 17, poslední 3 řádky (poslední řádek je přepis = tiskací písmo děti
                                                                                        přepíší psacím písmem)
               - ŽA str. 46, cv. 2 - procvičování čtení


 22. 11.

 • Příští týden v úterý 26. 11. v 17:00 hodin se koná třídní schůzka.
 • Ve středu budeme ve školní keramické dílně tvořit vánoční keramiku. Zaplatím z třídního fondu.
 • Ve čtvrtek půjdeme po první vyučovací hodině do knihovny.
 • Díky zmíněným akcím budou drobné změny v rozvrhu hodin, v pondělí proběhne vše jako obvykle.

ČJ
- cvičný diktát písmen a slabik na mazací tabulku (Děti si už samy musí hlídat kromě správného
  tvaru písmen také jejich výšku  a délku samohlásek.)
- čtení z pracovního listu na domácí procvičování
- ŽA str. 46, kontrola DÚ

M
- matematická rozcvička (Děti zapisují správný výsledek zadaného příkladu na mazací tabulku.)
- PS str. 48, cv. 1 - tvoření slovních úloh, zápis příkladu do mřížky, nácvik odpovědi celou větou.
                        cv. 2 - doplňování chybějící číslice do příkladu
                        cv. 3 - porovnávání (samostatně)
                        cv. 5 - stejný obrázek stejně vykreslit
                                    (pokud možno jednotlivé části různými barvami)
                        cv. 6 - zatím jen vysvětleno u tabule

ČSP
- postavičky Mikuláše, čerta, čertice a anděla z papíru
   Na připoravených pracovních listech děti našly říkanky. Někteří si je nalepili do modré
   žákovské knížky, protože se je chtějí naučit. Některé děti byly smutné, že si to vyhodily,
   rozstřihly nebo zmačkaly, proto jsem jim slíbila, že je napíšu sem.
  

U Mikuláše: Když napadne čerstvý sníh,                     U anděla: Andělíčku, anděli,
                             přižene se na saních,                                                       přijď k obědu v neděli.
                             a v podobě nadílky                                                           Nevzdávej se podívané,
                             pro děti či pro snílky                                                        máme vločky nadívané
                             zase znovu po roce                                                           čerstvým ledem z mrazničky
                             přináší nám Vánoce.                                                       - to aby ti zrůžověly
                                                                                                                               baculaté tvářičky.

U čerta: Plno ledu všude bylo,                                        U čertice: Třesky, plesky,
                  navíc hustě chumelilo.                                                           rici, pici,
                 Pro klučičí koulovačku                                                           čerti chodí po ulici.
                 neviděli na klouzačku.
                                                                                                                      Myslíš si, že je to žert?
                To vám byla, lidi, mela,
                čerti spadli na anděla,                                                            Koukni z okna,
                 Mikuláš je návdavkem                                                            je tam čert!
                 odměňoval pohlavkem!

ČJ
- děti tvoření moc bavilo a chtěly si vyrobit více postaviček, proto jsme přetáhli do hodiny Čj.
- Psaní malého psacího "s" - nejprve na mazací tabulku
                                                        - písanka str. 16 (zůstala ve škole ke kontrole)

DÚ: M - PS str. 48, cv. 4
         ČJ - Děti ode mě dostaly nakopírovaný list na procvičování čtení.
                 Pokud jim to pomáhá, mohou si pod slovy vyznačit obloučky slabiky.
                  V pondělí přinést do školy.


21. 11.

ČJ
- ŽA str. 46, cv. 1 - čtení slabik
                        cv. 2, 1. sloupeček - čtení slov, která začínají na "m"
                                                                 (nejprve jsme si obloučkem vyznačili slabiky)
- Písanka str. 14- spojení: psací malé "aa"
                                - slabika "ma, má" (pouze 1., 2., 3., 5. řádek a přepis na posledním řádku)
                                   POZOR NA SPRÁVNÉ NAPOJENÍ!

M
- odčítání v oboru 0-5
- PS str. 47, cv. 1 (2. část - pokácené stromy) - zápis příkladu podle obrázku
                        cv. 2 - grafické znázornění zadaného příkladu + názor na počítadle
                                  - zápis zjištěného výsledku
                        cv. 3 - vybarvit podle zadání
                        cv. 4 , 5 - samostatně
                       (u cv. 4 děti mohly počítat na prstech či s jiným názorem - počítadlo, pastelky apod.)

ČJS
- Les - opakování
- PL - Živočichové v lese - procvičení
         - Příchod zimy - procvičení, cv. 1
                                                                  cv. 2 - dobrovolně doma
- Procvičování učiva u IAT

ČJ
- Písanka str. 15 - znovu nácvik napojení "aa"
                                 - psaní slabiky "la, lá" (pouze 1.-5. a poslední řádek)
- ŽA str. 46, cv. 2, 2. sloupeček (prvně vyznačení slabik červenými obloučky)
         str. 47, cv. 1 - čtení vět s porozuměním (větu spojíme s obrázkem, který s ní souvisí)
- děti hláskují zadané slovo (TRÉNUJTE TAKÉ DOMA)

TV
- cvičení na žebřinách

DÚ: ČJ - ŽA čtení na str. 46
               - Písanka str. 14 - 4., 6., a 7. řádek
                                    str. 15 - 6. a 7. řádek


 20. 11.

 • Příští týden v úterý 26. 11. v 17:00 hodin se koná třídní schůzka.
  Prosím, podepište pozvánku na poslední straně v Notýsku s Krtečkem.

ČJ
- PL (malé psací "a") - kontrola DÚ
- Nový PL - nácvik a procvičování psaní malého psacího "a"
- ŽA  str. 45, cv. 1, 2 - samostatné čtení slov

M
- odčítání v oboru 0-5
- PS str. 46, cv. 4  (tvoření slovních úloh na odčítání - nakupování, nácvik odpovědí celou větou)
                        cv. 6 (znázornění odčítání na číselné ose)
                        cv. 5 (sčítání v oboru 0-5 - samaostatně)
         str. 47, cv. 1 (zápis příkladů podle obrázků + názor s PET víčky)

ČJ
- ŽA str. 45, cv. 3 (Čtení a doplňování vět podle obrázků či fantazie, poté mluvily děti samy o sobě.)
                        cv. 4 (Práce u IAT, pak ještě společně do ŽA)
- Písanka str. 13, 1., 3. a 4. řádek (malé psací "a")

HV
- lidová píseň Listopad - další sloky

DÚ: ČJ - pokračovat v nácviku čtení na PL
              - písanka str. 13, 2., 5. a 6. řádek


 19. 11.

 • Příští týden v úterý 26. 11. v 17:00 hodin se koná třídní schůzka.

ČJ
- nácvik čtení slov se zavřenou slabikou (z tabule)
- ŽA str. 44 - kontrola DÚ
                      - cv. 2 (podle pokynů dole na stránce)
         str. 45, cv. 1 (podle pokynů dole na stránce)

ČJS
- opakování učiva u IAT (stromy, ovoce a zelenina)
- Zvířata v zimě
   - prezentace na IAT
   - uč. str. 19
   - poznávání zvířat - cv. na IAT

VV
- ilustrace pohádky O veliké řepě - kresba pastelkami nebo voskami)
  (nejprve vyprávění podle obrázkové osnovy a poslech pohádky)

ČJ
- nácvik psaní malého psacího "a" (na mazací tabulku)
- ŽA str. 45, cv. 2 (čtení slov)

DÚ: ČJ - ŽA str. 45, 1. a 2. cv. (procvičovat čtení)
               -  PL - nácvik písmene malého pascího "a"
                  (Děti dostaly nakopírovaný list na procvičování čtení - trénujte doma do pátku.
                    V pátek si děti list přinesou do školy a budeme číst společně.)
               - Písanka - procvičení předepsaných řádků na posledních 4 stránkách


 18. 11.

ČJ
-  opakování známých písmen a slabik pomocí karet s písmeny
- ŽA str. 43, cv. 4 (skládání slabik)
                       cv. 5 (vkládání písmen ze skládací abecedy - pozor na rozlišování malých a velkých
                                  písmen)
         str. 41, cv. 4 (čtení slov - samostatně)
         str. 44, cv. 1 (přiřazování počáteční slabiky k obrázku)
- hra: děti hádají hláskovaná slova (téma - školní potřeby)

TV
- SOV: T- běh (člunkový běh)

ČJ
- mazací tabulka - nácvik diktátu (známá psací písmena a slabiky)
- Písanka str. 12 (přepis slabik)
-ŽA  str. 44, cv. 3, 4 (podle pokynů dole na stránce)

M
- úvod do učiva: odčítání v oboru 0-5, vyvození znaménka - mínus
- PS str. 45, cv. 1, 2 (z 5 holoubků na okně vždy 1 odletí - postupně vznikají příklady na odčítání)
                       cv. 3 (příklady na odčítání + názor na prstech)
         str. 46, cv. 1 - tvoření slovních úloh podle obrázků
                                  - zápis příkladů
                                   - odpověď celou větou - pouze ústně
                        cv. 2 - znázornění příkladů na počítadle
                                  - znázornění graficky (děti příklad zakreslí do připravených počítadel v PS)
                                  - zápis výsledku do zadaného příkladu
                         cv. 3 - grafické znázornění v PS jsme si ukázali také na počítadle
                                   - zápis příkladu podle znázornění

DÚ: ČJ - ŽA str. 44, cv. 5 - čtení s kontrolou
        (Děti si mohou zakroužkovat pouze správně přečtenou slabiku  = trefa do terče.
         Po přečtení celého cvičení si děti sečtou všechny zakroužkované slabiky
         a kontrola (rodič, starší sourozenec apod.) zapíše celkové skóre
        do připraveného políčka.


 15. 11.

ČJ
- písmeno I, i, Í, í
- ŽA str. 42 - celá (podle pokynů dole na stránce)
                43, cv. 1, 2 (podle pokynů dole na stránce)
                        cv. 3 (Prvně správně umístit i, í, potom do mřížky vepsat i ostatní známá písmena)

M
- procvičování + do 5
- PS str. 44, cv. 2, 4, 5, 6 - samostatně

ČSP
- Státní svátek, 30. výročí samatové revoluce
- vytrhávání papíru, mozaika - vlajka ČR

ČJ
- psaní slabik
- písanka str. 10 - 4 řádky
                    str. 11 - 4 řádky

DÚ: ČJ - vystřihnout, číslem podepsat a do desek vložit všechna I, i, í
                  ŽA str. 42, cv. 4
                  Písanka str. 10, 11 - zbývající 4 řádky


 14. 11.

 • PS  do matematiky dnes zůstal ve škole ke kontrole
 • Děti dnes konečně dostaly učebnici do ČJS - PRVOUKA. Prosím, obalit.

ČJ
- ŽA str. 40 - procvičování čtení
         str. 41, cv. 1 - skládání slov z písmen v obrázku - na IAT
                                                                                                        - děti zapsaly slova velkými tiskacími
                                                                                                          písmeny na linky pod cvičením
                                  - čtení zavřené slabiky a vysvětlení slov: sůl, sám, půl
                         cv. 2 - dokreslování 2. poloviny osově souměrných obrázků
                         cv. 3 - IAT - výběr správného slova do věty podle obrázku
                         cv. 4 - čtení slov

M
- soutěž o kapitánskou čepici (hbitost sčítání v oboru 0 - 5)
- PS str. 43 - kontrola DÚ, vybarvení  mašličky + drakovi na ocase na str. 3
         str. 39, cv. 6 - znázornění příkladu na číselné ose
                        cv. 7 - doplnění logické řady
         str. 40, cv. 2 - psaní číslice 0, procvičení
         str. 44, cv. 1 - samostatně + společná kontrola
                       cv. 3 - zápis příkladů k dominovým kartám

ČJS
- seznámení s novou učebnicí
- opakování probraného učiva
- IAT - cvičení (správné a nesprávné chování v lese

ČJ
- nácvik psaní malého psacího u, ú, ů - mazací tabulka
                                                                             - písanka str. 9
- čtení z tabule - slova se zavřenou slabikou: máslo, salám, les, sám, los apod.
- vyvození písmene I, i, Í, í

TV
- SOV - zkrácené lehy sedy

DÚ: ŽA str. 41, cv. 4 - za bezchybně přečtená slova v tričku si mohou děti tričo vybarvit
         Písanka - str. 9 - 3., 5. a 6. řádek + procvičení předepsaných řádků na minulých
                                                                                stránkách


 13. 11.

ČJ
- písanka str. 7 - slabiky me, mé, le, lé
- ŽA str. 40, cv. 1, 2, 3 (podle pokynů dole na stránce)

M
- soutěž o kapitánskou čepici (hbitost sčítání v oboru 0 - 5)
- PS str. 42 - celá
        str. 43, cv. 1, 2, 3, 6

ČJ
- psaní malého psacího i, í - nejprve na mazací tabulku
                                                      - písanka str. 8
- ŽA str. 40, cv. 4 - čtení jednotlivých slabik
                                 - skládání slov
                                 - vyznačení vázaného slabikování pomocí červených obloučků
                        cv. 5 - psaní tiskacího U, u

HV
- opakování: notová osnova, délka not
- vytleskávání jednoduchého rytmu podle not
- PL - houslový klíč
- Listopad (lidová písnička)

DÚ: ČJ - ŽA str. 40 - procvičování čtení
         M - PS str. 43, cv. 4 (znázornit pomocí červených a modrých puntíků a zapsat výsledek)
                                      cv. 5 (podle znázornění zapsat matematický příklad)


12. 11.

 • Notýsky s Krtečkem dnes zůstaly ve škole ke kontrole.
 • Dnes opět jen zadání DÚ.

DÚ: ČJ - písanka str. 7, pouze 1., 4. a 7. řádek
         Procvičovat čtení.
         M - procvičovat sčítání do 5 a rozklady čísel 2 - 5.


 11. 11.

 • Dnes byli ve škole všichni, proto píšu  jen zadání DÚ.

DÚ: ČJ - vystřihněte, číslem podepište a do desek vložte všechna U, u, Ú, ú, ů
               - ŽA str. 38, cv. 4 (Vymaluj všechna políčka s U, u, ú, ů)
         M - PS str. 40, cv. 1 (Napiš 2 řádky 0 - u jehly a u dortu)
                 Kdo nestihl, dokončí cv. 4 a 5 na str. 39 a cv. 5 na str. 41


 8. 11.

ČJ
- procvičování čtení písmen a slabik
- čtení slov z tabule
- ŽA - str. 36, 37 - čtení slabik a slov
           str. 37, cv. 5 - podle obrázku doplnit slova k  počáteční slabice
- PL - délky slabik (Pojmenovali jsme slovo na obrázku, vytleskali ho a vybrali správný
                                      záznam. Zbylé 2 možnosti jsme škrtli.)
- mazací tabulka - procvičení psacích prvků k písmenu "e"
- hra - slabika PA nás probudí

M
- porovnávání čísel na tabuli
- rozklad čísel - (činnostní učení, názor) - práce s PET víčky (Určitý počet, 2-5, jsme rozdělovali
                                                                                    na dvě hromádky a možnosti zapisovali na tabuli)
- PS str. 38, cv. 4 - podle zadání znázorni (+ názor na opravdovém počítadle)
                       cv. 5 - podle znázornění zapiš příklad (+ názor na opravdovém počítadle)
                       cv. 6 - pokračuj v řadě (hledáme pravidlo)
                       - vybarvili jsme si mašličku, stejnou také drakovi na začátku PS
- samostatná práce - PS str. 39, cv. 1, 2, 3 (zkontrolujeme v pondělí)

ČSP
- stříhání, lepení, sestavování obrázku podle výpočtu matematických příkladů
   (M - PS str. 37, cv. 4) = TRAMVAJ/ELEKTRIKA

ČJ
- Písanka str. 4 - psaní malého psacího "e" jako ELEKTRIKA = TRAMVAJ

DÚ: ČJ - PL - délka slabik, 2. sloupec
               - Písanka str. 4, poslední řádek - střídat malé psací krátké "e" a dlouhé "é"


 7. 11.

ČJ
- ŽA str. 36, procvičování čtení slabik
         str. 37 - čtení slov
                      - cv. 1 - přiřazování slov k obrázku, u slov jsme vytleskali slabiky
                                     a děti si je vyznačily červenými obloučky
                      - cv. 2 - děti pracovaly ve dvojicích, z písmen ze skl. abecedy se snažily složit slovo
                                     (pole, pase)
                                  - znovu jsme slova skládali na IAT
                                  - děti slova napsaly velkými tiskacími písmeny na linky v ŽA
                       - cv. 3 - čtení slabik, rozvoj slovní zásoby (slova, začínající těmito slabikami)

M
- IAT - rozklad čísel 2, 3, 4, 5 (domečky)
- PS  str. 36, cv. 6 (doplňování - porovnávání)
                         cv. 5 (kontrola DÚ)
          str. 37, cv. 1 - sčítání do 5 (samostatně)
                        cv. 2 - rozklad čísel
          str. 38, cv. 1 - tvoření slovních úloh podle obrázku
                        cv. 2 - doplňování řady čísel
                        cv. 3 - dokončit obrázek šachovnice

ČJS
- opakování - Stromy v lese (jehličnaté, listnaté)
- Živočichové v lese - videoukázka na  IAT
- PL - procvičování (listnaté stromy, podzim)
- IAT - cvičení - přiřazování (strom-plod)

ČJ
- Písanka  str. 3 (psací prvky  a příprava pro psaní malého psacího "e")
  (písanky dnes zůstaly ve škole)
- ŽA str. 37, cv. 4 (čtení slov u fialového balónku, u všech slov jsme si obloučkem vyznačili slabiky)

DÚ: ČJ - ŽA str. 37, čtení slov u filového balónku
                -  Nakopírovaný list A5 - zakroužkuj všechna malá tiskací "p"


 6. 11.

 • Dnes byli ve škole všichni žáci. Posílám proto jen DÚ.

DÚ: ČJ - ŽA  str. 36, 1. a 4. cv. (čtení slabik)
                 Písanka - str. 2 (dopsat - většina dětí stihla už ve škole)
        M - PS str. 36, cv. 5 (porovnávání)


 5. 11.

 • Dnes ode mě děti dostaly novou písanku. Prosím, obalte ji.
  Pravidelně dětem, prosím, kontrolujte, zda mají ořezané pstelky a alespoň
  2 ostře ořezané tužky č. 2, odpovídá tomu také označení HB. Snažíme se o odstranění přítlaku. Pokud se dětem hrot láme, příliš na něj tlačí.
 • Zítra v naší škole probíhá normální výuka.
 • Dnes byli ve škole všichni žáci, proto píšu jen zadání DÚ.

DÚ: ČJ - ŽA str. 35, cv. 3 (Toto cvičení jsme procvičili u IAT a znovu si vysvětlili,
                                                   jakým způsobem vypracujeme cvičení doma do ŽA - připojit
                                                  správné písmeno k obrázku příslušnou barvou pastelky
                                                  a písmeno vepsat do rámečku.)
                 Písanka str. 1, poslední řádek.
                 Vystřihnout písmeno P, p, kdo ještě dnes neměl.


 4. 11.

 • Dnes najdete v Notýsku s Krtečkem toto sdělení:
  Vážení rodiče,
  školství v ČR se potýká s dlouhodobě neřešenými problémy (reforma financování regionálního školství, inkluze atd.).  Naše účast v plánované stávce by tak mohla vzbudit dojem, že jsme s tímto stavem smířeni a zajímají nás jen naše platy. Proto jsme se rozhodli do stávky 6. 11. 2019 nezapojit.

ČJ
- povídali jsme si, co jsme dělali o víkendu
- opakování známých písmen a slabik pomocí karet s písmeny
- ŽA str. 32, procvičování čtení - kontrola DÚ
- ŽA str. 33, cv. 1 - procvičování čtení slov
                       cv. 2 - čtení vět s obrázky (červenou pastelkou jsme si vyznačili obloučky
                                                                            pod jednotlivé slabiky)
                       cv. 3 - práce u IAT

TV
- plnění tělovýchovných pokynů s procvičením pravolevé orientace
- pohybové hry
- SOV - skok do dálky snožmo z místa

ČJ
- ŽA str. 33, cv. 3 - samostatně
- vyvození nového písmene: P, p
- ŽA str. 34, cv. 1, 2, 3, 5

M
- orientace na číselné ose
- sčítání na číselné ose
- rozklad čísel 1-5
- PS str. 35, cv. 1, 2

DÚ: ČJ - ŽA str. 34, cv. 4
         Ze skládací abecedy vystříhejte, označte číslem a do desek vložte písmena P, p.
         M - kdo nestihl, dokončit v PS str. 35, cv. 2


1. 11.

ČJ
- čtení slov z tabule
- ŽA str. 32, cv. 1, 2, 3 - čtení slabik
                        cv. 4 - IAT, potom samostatně do ŽA
- PP str. 39 (kontrola DÚ)
         str. 40 - procvičování psacích prvků - 1. řádek (dlouhá a krátká deštičková čára)

M
- číselná osa
- sčítání na číselné ose
- PS str. 34, cv. 1, 2, 3 (společně)
                        cv. 5 (samostatně)

ČSP
- Duch z papíru (vystřihovánka)
- Halloweenské sudoku

ČJ
- PP str. 40 - procvičování psacích prvků - 2. řádek (dlouhé a krátké prohnuté čáry  zdola nahoru)
                                                                                     3. řádek (horní zátrh, dolní zátrh)
                                                                                     4. řádek (horní kličky "vlaštovky")
                                                                                     5. řádak (dolní kličky "rybičky")
- ŽA str. 33, cv. 1 - čtení slov, vytleskávání, vyznačení slabik obloučkem
                                 - obrázky děti samostatně spojovaly se správným slovem

DÚ: ČJ - ŽA str. 32, čtení slabik