Organizační pokyny od 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

18. 5. 2021 jsme obdrželi z MŠMT materiál s názvem „Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021“. Pro naši školu jsou podstatné tyto informace:

- frekvence antigenního testování žáků i zaměstnanců školy je stanovena na jedenkrát týdně

- ve škole je umožněna přítomnost všech žáků bez rotací

- homogenita tříd a skupin není povinná

- nově jsou umožněny sportovní činnosti, konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, přítomnost účastníků se v jiných vnitřních prostorech (šatny, sprchy apod.) zakazuje

- nadále platí, že jsou umožněny sportovní činností venku bez omezení

- v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest

- provoz školní jídelny upravuje mimořádné opatření MZ a platí následující:

- rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly

- u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že rozestup je alespoň 1,5 m

- odebírání jídel a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná

- ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než míst k sezení

Organizační zabezpečení fungování školy tedy od 24. 5. 2021 nastavíme tak, aby byly splněny tyto podmínky.

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu na školní rok 2021/22

V následujícím souboru najdete výsledky letošního zápisu dětí do budoucích 1. tříd. Výsledky_zápisu_do_1._ročníku_pro školní rok 2021/2022.pdf148.96 KB

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru