Informace o provozu školy od 10. května 2021

Dne 7. května 2021 jsme obdrželi z MŠMT materiál s názvem „Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021“. Pro naši školu jsou v něm obsaženy tyto podstatné informace:

- na základních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit) s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

- sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.

- povinnost nosit ochranný prostředek (chirurgickou roušku, případně respirátor) ve vnitřních prostorech budov se nemění.

- vláda vyslovila dne 6. května 2021 souhlas se stanovením dalších finančních prostředků pro školy za účelem podpory RT-PCR testování ve školách. Podrobné podmínky budou zveřejněny na počátku příštího týdne ve Věstníku MŠMT.

V souladu s těmito pokyny bude provoz školy organizován takto:

Testování:

- žáci 1. stupně budou testováni jedenkrát týdně, žáci 2. stupně dvakrát týdně

pro právnické osoby (školy), které se závazně přihlásí k RT-PCR testování, bude stanovena normovaná částka na provedený neinvazivní RT-PCR test ve výši 200 Kč vykázaný v souladu s mimořádným opatřením MZ. Poté, co se dozvíme všechny informace, budeme Vás včas informovat o dalším způsobu testování žáků školy

1. Žáci prvního stupně školy

budou se dál vzdělávat v režimu rotační výuky (bude docházet ke střídání celých tříd po týdnu) prezenčním způsobem - budou tedy přítomni ve škole:

od 10. 5. do 14. 5. 2021 (lichý týden): žáci 1. ročníku, žáci třídy 2. A a žáci 3. ročníku

od 17. 5. do 21. 5. 2021 (sudý týden): žáci třídy 2. B, žáci 4. ročníku a žáci 5. ročníku atd.

Vstup do budovy: žáci budou vstupovat do budovy v již zavedených časech, ale vchodem označeným „1. stupeň“.

Veškerá další dosud zavedená organizační opatření zůstávají v platnosti.

2. Žáci druhého stupně školy

budou se vzdělávat v režimu rotační výuky (bude docházet ke střídání celých tříd po týdnu) prezenčním způsobem - budou tedy přítomni ve škole:

od 10. 5. do 14. 5. 2021 (lichý týden): žáci 6. a 7. ročníku

od 17. 5. do 21. 5. 2021 (sudý týden): žáci 8. a 9. ročníku atd.

Vstup do budovy:

- žáci budou vstupovat do budovy v určených časech vchodem označeným „2. stupeň“.

lichý týden:

žáci 6. ročníku budou vstupovat do budovy školy v 7:35 hod.

žáci 7. ročníku budou vstupovat do budovy školy v 7:40 hod.

sudý týden:

žáci 8. ročníku budou vstupovat do budovy školy v 7:35 hod.

žáci 9. ročníku budou vstupovat do budovy školy v 7:40 hod.

- žáci se budou stravovat v době od 13:15 do 13:50 hod. dle harmonogramu tak, aby byly splněny příslušné hygienické požadavky (rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet strávníků u jednoho stolu atd.)

- platba za stravu:

bezhotovostní - dojde k automatickému přihlášení strávníků k obědům u žáků, kteří budou v daný týden přítomni ve škole

hotovostní - v případě zájmu se žáci sami přihlásí přes příslušnou aplikaci (dotazy zodpoví ekonomka školy v PÁ po 11:00 hod.)

Odhlašování obědů si zákonní zástupci svých dětí zajišťují sami, v případě, že bude žákům nařízena karanténa, budou mít zákonní zástupci možnost odebrat oběd první den karantény do jídlonosiče.

Pro žáky ze tříd, které nejsou v příslušném týdnu přítomny ve škole, probíhá výuka distančním způsobem, tito žáci se přihlásí přes aplikaci a oběd si mohou vyzvednout do jídlonosiče v době od 13:55 hod. do 14:15 hod.

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu na školní rok 2021/22

V následujícím souboru najdete výsledky letošního zápisu dětí do budoucích 1. tříd. Výsledky_zápisu_do_1._ročníku_pro školní rok 2021/2022.pdf148.96 KB

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

V případě, že je žákům nařízena karanténa,
mohou zákonní zástupci odebrat oběd první den karantény do jídlonosiče
v době od 13:50 do 14:15 hodin.

 

POSLEDNÍ ODHLÁŠKY OBĚDŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 SE PŘIJÍMAJÍ
DO 28. 6. 2021 DO 7:15 HODIN.

V TERMÍNU 28. - 30. 6. 2021 V DOBĚ OD 11:00 DO 14:00
HODIN LZE VYZVEDÁVAT PŘÍPADNÉ PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!

 

 

Nahoru