Provoz školy od 3.5. 2021

Vážení rodiče,

z materiálu s názvem „Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021“, který jsme obdrželi z MŠMT dne 30. 4. 2021, jsou pro žáky, zákonné zástupce žáků a zaměstnance naší školy nové a podstatné tyto informace:

1. Preventivní antigenní test, se ve školách, kde dosud probíhalo testování s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že se test provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.

2. Frekvence testování zaměstnanců školy je stanovena jedenkrát v pracovním týdnu.

3. Na základě požadavku MŠMT nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Informace týkající se žáků 2. stupně budou zveřejněny nejpozději ve čtvrtek 6. 5. 2021, pokud je ovšem včas z MŠMT obdržíme! V této chvíli počítáme s tím, že rotační prezenční výuku zahájí 10. 5. 2021 žáci šestých a sedmých tříd.

Pavel Kessner

Nepřehlédněte!

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o změně systému výuky se vracíme k distanční výuce. V rámci zkvalitnění této formy výuky se nám…

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2021/2022: spádový…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru