Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády ze dne 23. 12. 2020 bude provoz školy od 4. 1. do 10. 1. 2021 organizován takto:

1. Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ:

 • ranní družina pro žáky bude fungovat (homogenita skupiny bude zaručena)
 • žáci se budou vzdělávat prezenčním způsobem
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (žáci si přinesou každý den dva kusy roušek)
 • žáci 1. ročníku budou vstupovat do budovy školy v 7:40 hod
 • žáci 2. ročníku budou vstupovat do budovy školy v 7:50 hod
 • škola zabezpečí během vyučovacího dne časté větrání učeben a také pobyt na čerstvém vzduchu (je zakázán zpěv a sportovní činnosti, žáci se budou, dle uvážení dozírajícího učitele, nejen v této době, procházet v prostorách mimo budovu školy)
 • pobyt žáků bude ve škole organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd
 • žáci se budou stravovat v době od 11:00 do 13:30 hod. dle harmonogramu tak, aby byly splněny příslušné hygienické požadavky (rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet strávníků u jednoho stolu atd.)
 • platba za stravu:

bezhotovostní - dojde k automatickému přihlášení strávníků k obědům

hotovostní - v případě zájmu lze uhradit platbu v kanceláři ŠJ každý den od 13:30 do 14:00 hod.

 

2. Žáci 3. – 9. ročníku ZŠ:

 • pro žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • žákům jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jeden žáka jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O konzultaci je potřeba požádat včas a domluvit termín a místo jejího konání telefonicky nebo e-mailem s příslušným vyučujícím
 • veškerý pobyt žáků i jejich zákonných zástupců ve škole je možný pouze v rouškách
 • žáci mají nárok na dotovaný oběd, který si mohou vyzvednout do jídlonosiče v době od 13:30 do 14:00 hod.

3. Poznámka ke stravování všech žáků vdobě od 4. 1. 2021:

Veškeré změny (přihlásit nebo odhlásit dítě, pokud o stravu nebude mít zájem) lze přes aplikaci strava.cz.

Jakékoliv dotazy týkající se stravného můžete směřovat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nepřehlédněte!

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o změně systému výuky se vracíme k možnosti využití cloudového úložiště pro distanční výuku.

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru