Výuka podle nového nařízení vlády

Vážení rodiče,

jistě jste včera zaznamenali nejnovější usnesení vlády ohledně zákazu osobní přítomnosti všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020

Od zítřka se všichni žáci naší školy budou vzdělávat distančním způsobem. Zvolíme stejný postup jako v uplynulém školním roce, na webu školy je podrobně popsáno, jak mají žáci komunikovat se svými učiteli. Základní informace obdržíte i od svých třídních učitelů.

Školní stravování od 14. 10. 2020

Protože jsme dosud nedostali z MŠMT žádné instrukce (13. 10. 2020, 12:30 hodin!!!), vyřešíme školní stravování distančně se vzdělávajících žáků takto:

Vycházíme z posledních pokynů MŠMT, dle kterých je škola povinna umožnit stravování i pro žáky při distančním vzdělávání. Takto jsme zabezpečovali i stravování žáků z osmého a devátého ročníku, kteří už jsou na distančním vzdělávání od 12. 10. 2020. Řada z nich se ze stravování neodhlásila a bohužel většina nepřišla ani oběd konzumovat.

Proto:

-          dnes všem žákům školy odhlásíme obědy od 14. 10. do konce měsíce října

-          zájemci o stravování se musí přihlásit prostřednictvím on-line formuláře

-          na 14. 10. 2020 je možné se přihlásit nejpozději dne 14. 10. 2020 do 7:00 hod. (vaří se jen ovocné těstoviny s tvarohem)

-          na další dny je možné přihlásit se nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího dne

Harmonogram pro výdej obědů:

-          11:00 – 11:55 hod.:         žáci 1., 2. a 3. ročníku

-          12:00 – 12:55 hod.:         žáci 4., 5. a 6. ročníku

-          13:00 – 14:00 hod.:         žáci 7., 8. a 9. ročníku

-          žáci půjdou přímo do školní jídelny, kde zkonzumují vydaný oběd

 

 V týdnu od 26. do 30. 10 2020 se nevaří (podzimní prázdniny, státní svátek).

 

Nevylučujeme, že přijdou nějaké nové pokyny a vše bude úplně jinak!

Nepřehlédněte!

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o změně systému výuky se vracíme k možnosti využití cloudového úložiště pro distanční výuku.

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy

 

Důležité informace ze školní jídelny

Vážení strávníci,

dne 23. října 2020 bude stržena záloha na listopad všem strávníkům, protože každý strávník, který by si chtěl oběd přihlásit při distanční výuce, musí vykazovat přeplatek (program nedovolí jít do mínusu).

V případě, že od 2. 11. zůstanou školy nadále zavřené, se obědy všem automaticky od tohoto data odhlásí (při uzavření II. stupně se obědy odhlásí jen těmto žákům).

Každý strávník bude mít možnost se od 2. 11. přihlásit individuálně ke stravování přes online formulář (Strava.cz).

Stravné na listopad v hotovosti lze zaplatit 23. 10. 2020 od 12:00 do 14:00 hodin.

Vzhledem k tomu, že může dojít ke změnám, sledujte prosím naše webové stránky.
Případné dotazy směřujte na e-mail: jídelna@zsvaclav.cz.

 

 

Nahoru