Úprava provozu školy dle vládního nařízení

Vážení rodiče,

8. 10. 2020 rozhodla vláda o dalším zpřísnění proticovidových opatření, která se mj. týkají také škol. Věnujte, prosím, pozornost sdělení, jak organizačně zabezpečíme další fungování školy tak, abychom nebyli v rozporu s vládními nařízeními.

1. Pokyn, aby polovina žáků druhého stupně školy zůstala doma na distančním vzdělávání, zabezpečíme takto:

12. - 16. října

- výuka ve škole: žáci 6. a 7. ročníku

- distanční výuka: žáci 8. a 9. ročníku

19. - 23. října

- výuka ve škole: žáci 8. a 9. ročníku

- distanční výuka: žáci 6. a 7. ročníku

26. - 30. října

- podzimní prázdniny, státní svátek

V případě prodloužení shora popsaných nařízení bude způsob výuky zajištěn stejně jako v prvních dvou uvedených týdnech (tedy 2. listopadu by přišli do školy žáci 6. a 7. ročníku, na distanční výuce by zůstali žáci 8. a 9. ročníku).

Distanční výuka bude probíhat stejným způsobem jako v loňském školním roce. Dle aktuálních pokynů jsou žáci povinni distančně se vzdělávat a budou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace žáků.

2. Dnem 12. 10. 2020 je ukončena činnost veškerých zájmových kroužků mimo školní družinu.

3. Školní jídelna je povinna umožnit stravování i žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci budou mít možnost oběd konzumovat v době 12:50 – 13:20 hodin (tuto dobu bude bezpodmínečně nutné dodržet, žáci budou do školy – do šaten – vpuštěni již ve 12:45 hodin, 13:20 hodin bude nejzazší termín opuštění školní jídelny a nejpozději ve 13:25 hodin opustí žáci školu).

Vedení školy ale vzhledem k aktuální situaci doporučuje žákům vzdělávajícím se distančním způsobem obědy odhlásit přes online formulář.

4. Odhlášení obědů v týdnu od 26. 10. do 30. 10. bude provedeno automaticky.

5. Tělocvičny budou pro veškeré aktivity uzavřeny do odvolání.

PaedDr. Pavel Kessner, ředitel školy

Nepřehlédněte!

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o změně systému výuky se vracíme k možnosti využití cloudového úložiště pro distanční výuku.

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy

 

Důležité informace ze školní jídelny

Vážení strávníci,

dne 23. října 2020 bude stržena záloha na listopad všem strávníkům, protože každý strávník, který by si chtěl oběd přihlásit při distanční výuce, musí vykazovat přeplatek (program nedovolí jít do mínusu).

V případě, že od 2. 11. zůstanou školy nadále zavřené, se obědy všem automaticky od tohoto data odhlásí (při uzavření II. stupně se obědy odhlásí jen těmto žákům).

Každý strávník bude mít možnost se od 2. 11. přihlásit individuálně ke stravování přes online formulář (Strava.cz).

Stravné na listopad v hotovosti lze zaplatit 23. 10. 2020 od 12:00 do 14:00 hodin.

Vzhledem k tomu, že může dojít ke změnám, sledujte prosím naše webové stránky.
Případné dotazy směřujte na e-mail: jídelna@zsvaclav.cz.

 

 

Nahoru