Listina kandidátů pro volby do školské rady

 Datum konání voleb:                          8. září 2020


 Zákonní zástupci žáků:

  1. Kotačková Michaela, MUDr.     Třebíč, Švabinského 4                      nar. 26.   6. 1977

 2. Křížová Svatoslava, MUDr.        Třebíč, Dr. Suzy 920/19                    nar. 14.   8. 1984

 

Pedagogičtí pracovníci:

  1. Blažek Pavel, Mgr.                        V. Meziříčí, Záviškova 1 525/33      nar. 28.   5. 1976 

 2. Dokulilová Alena, Mgr.                Třebíč, Hanělova 1047/6                  nar. 30. 11. 1967

 3. Nahodilová Irena                          Třebíč, Cyrila Boudy 605                   nar. 28.   9. 1959

 4. Veleba Petr, Mgr.                           Třebíč, Generála Svobody 636       nar. 26.   1. 1971

 5. Zemánková Jaroslava, Mgr.     Třebíč, Okrajová 34/1071                 nar. 11.   6. 1969

 

Třebíč 25. 8. 2020                                                    PaedDr. Pavel Kessner, ředitel školy

 

Nepřehlédněte!

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

 

 Důležité informace ze školní jídelny

Zaplatit stravné v hotovosti na říjen 2020 je možno

30. 9. 2020 od 7:30 do 8:00 a od 14:00 do 15:00 hod. v kanceláři ŠJ.

V jiný čas nelze.

Zvonit můžete na spojovací oddělení p. Adámková.

 

Důležité informace z družiny

Dne 2. 10. 2020 (pátek) bude z důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva
provoz družiny a školního klubu pouze  do 14:00 hodin

Dne 5. 10. 2020 bude zahájena zájmová činnost (kroužky ŠD a ŠK) pouze pro děti,
které jsou přihlášené do školní družiny nebo do školního klubu.

 

Keramická dílna ZŠ Horka-Domky Třebíč

Vás zve na akci

Dny otevřených ateliérů na Vysočině v sobotu 3. 10. 2020 od 10.00 do 15.30
Budeme vyrábět v altánu u hřiště další díly  keramického totemu na školní zahradu.
Ale pouze v případě pěkného počasí.
 
Více o celé akci na https://www.vysocina-kultura.cz/okres-trebic/
 
 
Nahoru