Předávání vysvědčení

  • Vytisknout

Vážení rodiče,

na začátku června jsme organizačně zabezpečili předávání vysvědčení v souladu s příslušnými pokyny ministerstva školství, sestavili harmonogram příchodu žáků a vše prokonzultovali se žáky i jejich zákonnými zástupci.

A opět (po kolikáté už!) ministerstvo přichází s novým pokynem!

„Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci chceme školám umožnit, aby akce, které se váží ke konci školního roku, tedy předání vysvědčení, rozloučení se závěrečnými ročníky anebo focení, mohly proběhnout téměř jako v běžném školním roce,“ říká ministr Robert Plaga s tím, že účinnost upraveného opatření bude od 22. června 2020.

Znamená to, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Vysvědčení bude tedy na naší škole všem žákům vydáno v pátek 26. června 2020 první vyučovací hodinu. Obědy se budou vydávat (pouze pro přihlášené žáky prvního stupně školy, kteří docházejí do výuky) v době od 9:00 do 10:00 hod.

Pevně věříme, že v příštích čtrnácti dnech nepřijde ministerstvo s nějakým dalším skvělým nápadem!

PaedDr. Pavel Kessner, ředitel školy