Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 bude v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Odkaz na plné znění vyhlášky: http://www.msmt.cz/file/52751/

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední samozřejmě skutečnost, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a že nebylo možné splnit všechny výstupy ŠVP.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

· z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 6. 3. 2020),

· podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

· podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou,

· podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Do počtu zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole (tj. do 6. března 2020).

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne v pátek 26. 6. 2020 v kmenových učebnách po domluvě s TU dle následujícího harmonogramu:

1. ročník: 8:00 – 8:20 hodin (1. část třídy)
8:25 – 8:45 hodin (2. část třídy)
2. ročník: 9:00 – 9:20 hodin (1. část třídy)
9:25 – 9:45 hodin (2. část třídy)
3. ročník: 10:00 – 10:20 hodin (1. část třídy)
10:25 – 10:45 hodin (2. část třídy)
4. ročník: 11:00 – 11:20 hodin (1. část třídy)
11:25 – 11:45 hodin (2. část třídy)
5. ročník: 12:00 – 12:20 hodin (1. část třídy)
12:25 – 12:45 hodin (2. část třídy)
6. ročník: 8:00 – 8:20 hodin (1. část třídy)
8:25 – 8:45 hodin (2. část třídy)
7. ročník: 9:00 – 9:20 hodin (1. část třídy)
9:25 – 9:45 hodin (2. část třídy)
8. ročník: 10:00 – 10:20 hodin (1. část třídy)
10:25 – 10:45 hodin (2. část třídy)
9. ročník: 11:00 – 11:20 hodin (1. část třídy)
11:25 – 11:45 hodin (2. část třídy)

Žáci, kteří dosud neodevzdali čestné prohlášení, budou do školy vpuštěni až po jeho odevzdání při příchodu do budovy. Ke stažení zde - pdfcestne_prohlaseni

V souladu s ustanovením § 24, odst. 5) zákona 561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) jsem se rozhodl vyhlásit pro žáky volný den na dny 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020.

PaedDr. Pavel Kessner, ředitel školy

Nepřehlédněte!

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

 

 Důležité informace ze školní jídelny

Zaplatit stravné v hotovosti na říjen 2020 je možno

30. 9. 2020 od 7:30 do 8:00 a od 14:00 do 15:00 hod. v kanceláři ŠJ.

V jiný čas nelze.

Zvonit můžete na spojovací oddělení p. Adámková.

 

Důležité informace z družiny

Dne 2. 10. 2020 (pátek) bude z důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva
provoz družiny a školního klubu pouze  do 14:00 hodin

Dne 5. 10. 2020 bude zahájena zájmová činnost (kroužky ŠD a ŠK) pouze pro děti,
které jsou přihlášené do školní družiny nebo do školního klubu.

 

Keramická dílna ZŠ Horka-Domky Třebíč

Vás zve na akci

Dny otevřených ateliérů na Vysočině v sobotu 3. 10. 2020 od 10.00 do 15.30
Budeme vyrábět v altánu u hřiště další díly  keramického totemu na školní zahradu.
Ale pouze v případě pěkného počasí.
 
Více o celé akci na https://www.vysocina-kultura.cz/okres-trebic/
 
 
Nahoru