Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 bude v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Odkaz na plné znění vyhlášky: http://www.msmt.cz/file/52751/

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední samozřejmě skutečnost, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a že nebylo možné splnit všechny výstupy ŠVP.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

· z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 6. 3. 2020),

· podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

· podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou,

· podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Do počtu zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole (tj. do 6. března 2020).

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne v pátek 26. 6. 2020 v kmenových učebnách po domluvě s TU dle následujícího harmonogramu:

1. ročník: 8:00 – 8:20 hodin (1. část třídy)
8:25 – 8:45 hodin (2. část třídy)
2. ročník: 9:00 – 9:20 hodin (1. část třídy)
9:25 – 9:45 hodin (2. část třídy)
3. ročník: 10:00 – 10:20 hodin (1. část třídy)
10:25 – 10:45 hodin (2. část třídy)
4. ročník: 11:00 – 11:20 hodin (1. část třídy)
11:25 – 11:45 hodin (2. část třídy)
5. ročník: 12:00 – 12:20 hodin (1. část třídy)
12:25 – 12:45 hodin (2. část třídy)
6. ročník: 8:00 – 8:20 hodin (1. část třídy)
8:25 – 8:45 hodin (2. část třídy)
7. ročník: 9:00 – 9:20 hodin (1. část třídy)
9:25 – 9:45 hodin (2. část třídy)
8. ročník: 10:00 – 10:20 hodin (1. část třídy)
10:25 – 10:45 hodin (2. část třídy)
9. ročník: 11:00 – 11:20 hodin (1. část třídy)
11:25 – 11:45 hodin (2. část třídy)

Žáci, kteří dosud neodevzdali čestné prohlášení, budou do školy vpuštěni až po jeho odevzdání při příchodu do budovy. Ke stažení zde - pdfcestne_prohlaseni

V souladu s ustanovením § 24, odst. 5) zákona 561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) jsem se rozhodl vyhlásit pro žáky volný den na dny 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020.

PaedDr. Pavel Kessner, ředitel školy

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy

 

 

ÚŘEDNÍ DEN

Úředním dnem o hlavních prázdninách šk. roku 2019/2020 bude středa.
Úřední hodiny: 9:00 – 13:00 hodin

 

 

Nahoru