Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou mít možnost do základních škol docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Dnes jsme konečně obdrželi příslušný metodický pokyn z MŠMT a můžeme Vám tedy podat základní informace o tom, jak bude výuka pro žáky devátého ročníku na naší škole organizována:

1. Jedná se o výuku pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školy.

2. Výuka pro žáky není povinná, ale po přihlášení žáka provede škola příslušná organizační opatření a pak je nutné, aby tito žáci do školy opravdu chodili!

3. Zákonní zástupci těchto žáků závazně přihlásí své děti na telefonním čísle 568 839 351 nejpozději do 6. 5. 2020, 12:00 hod. (volat lze denně v době od 9:00 hod. do 12:00 hod., přihlásit žáka lze i na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Dodržte, prosím, tento termín, protože teprve na základě Vašich přihlášek bude možné stanovit přesné složení studijních skupin!!!

Po tomto termínu již není možné žáka přihlásit!

4. Zákonní zástupci žáků vyplní formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdfcestne_prohlaseni), který žáci odevzdají při (prvním) příchodu do školy. Žák, který tento dokument neodevzdá, nebude do školy vpuštěn!

5. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit!

6. Výuka bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků a vzhledem k tomu, že nemusí probíhat každý pracovní den v týdnu, bude organizována takto:

Pondělí:

Matematika  8:00 – 9:30 hod.: 1. skupina (9. A – Ze)

                                                              2. skupina (9. B – Šp)

                                                              3. skupina (9. C – Ke)

                       10:00 – 11:30 hod.: 4. skupina (dle počtu přihlášených – Ke)

Pedagogický dozor v šatnách: Pl

Úterý:

Český jazyk 8:00 – 9:30 hod.: 1. skupina (9. A – Pr)

                                                           2. skupina (9. B – Ve)

                   10:00 – 11:30 hod.: 3. skupina (9. C – Ve)

                                                          4. skupina (dle počtu přihlášených – Pr)

Pedagogický dozor v šatnách: Fl

Středa:

Matematika 8:00 – 9:30 hod.: 1. skupina (9. A – Ze)

                                                            2. skupina (9. B – Šp)

                                                            3. skupina (9. C – Ke)

                     10:00 – 11:30 hod.: 4. skupina (dle počtu přihlášených – Ke)

Pedagogický dozor v šatnách: Pl

Čtvrtek:

Český jazyk 8:00 – 9:30 hod.: 1. skupina (9. A – Pr)

                                                           2. skupina (9. B – Ve)

                    10:00 – 11:30 hod.: 3. skupina (9. C – Ve)

                                                           4. skupina (dle počtu přihlášených – Pr)

Pedagogický dozor v šatnách: Fl

Pátek:

samostudium

Složení skupin je neměnné!

7. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy.

8. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky, roušky budou nosit žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách.

9. Neprodleně po přezutí je každý žák povinen použít desinfekci, která bude v prostorách šaten k dispozici. Příslušná desinfekce bude samozřejmě k dispozici též na toaletách.

10. Během konzultací budou žáci sedět v lavicích samostatně, bude zachován rozestup 2m mezi žáky, a proto v průběhu výuky nebude nutné mít na obličeji roušku.

11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Třebíč 4. 5. 2020 PaedDr. Pavel Kessner, ředitel školy

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy

 

 

ÚŘEDNÍ DEN

Úředním dnem o hlavních prázdninách šk. roku 2019/2020 bude středa.
Úřední hodiny: 9:00 – 13:00 hodin

 

 

Nahoru