Informace pro rodiče žáků I. stupně

Vážení rodiče,

dnes jsme z MŠMT obdrželi dokument s názvem dokument „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (můžete ho již i Vy najít na stránkách MŠMT). Organizaci výuky žáků na prvním stupni nemáme ještě úplně kompletně připravenu, k dispozici pro Vás bude nejpozději 15. 5. 2020.

Co víme již dnes docela jistě:

- zákonní zástupci jsou povinni nahlásit závazně zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020, 14:00 hod., pak budou vytvořeny dětské skupiny, dokončena organizace celé výuky a bude nutné, aby nedocházelo ke změnám počtů žáků, kteří přijdou do školy a už vůbec ne ve složení skupin (docházka jednou nahlášeného dítěte bude závazná)

- dle pokynů MŠMT nebude organizován provoz ŠD ani ŠK (tedy ranní družina nebude fungovat), po ukončení výuky bude organizována odpolední činnost dětských skupin (viz informace níže)

- provoz školní jídelny nebude organizován

- žáci 1. ročníku budou do budovy vpuštěni v 7:30 hod.

2. ročníku budou do budovy vpuštěni v 7:40 hod.

3. ročníku budou do budovy vpuštěni v 7:50 hod.

4. ročníku budou do budovy vpuštěni v 8:00 hod.

5. ročníku budou do budovy vpuštěni v 8:10 hod.

- k dispozici bude dostatek desinfekce, každý žák si vezme s sebou z domu na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky

- během výuky budou žáci sedět v lavicích samostatně, bude zachován rozestup 2m mezi žáky, a proto v průběhu výuky nebude nutné mít na obličeji roušku

- skupinová výuka bude probíhat do 11:45 hod., v době od 11:45 do 12:00 hod. budou děti svačit, pak organizována odpolední činnost dětských skupin. Ta bude ukončena pro žáky:

1. ročníku ve 14:05 hod.

2. ročníku ve 14:10 hod.

3. ročníku ve 14:15 hod.

4. ročníku ve 14:20 hod.

5. ročníku ve 14:25 hod.

Nepřehlédněte!

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru