Informace pro rodiče !!!

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádnému opatření MZ ČR sdělujeme následující informace:

1. Sledujte prosím průběžně informace vyvěšované na webu školy.
2. Žádost o ošetřovné dítěte

Žádosti o zaslání formuláře posílejte e-mailem na adresu ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). V této žádosti uvádějte jméno a rodné číslo dítěte. Na Váš e-mail Vám bude následně odeslán předvyplněný formulář, který si vytisknete, dovyplníte, podepíšete a s tímto se již obrátíte na Vašeho zaměstnavatele.

Pokud nemáte možnost pracovat s žádostí v elektronické podobě, můžete si ji v krajním případě vyzvednout přímo ve škole od pondělí 16. 3. 2020 v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00 hodin.

3. Školní jídelna

Všichni strávníci jsou od 16. 3. 2020 automaticky odhlášeni ze stravování po dobu uzavření školy. Záloha na duben bude stržena z účtu dle rozpisu uvedeného na našich webových stránkách, tedy 25. 3. 2020. Platby v hotovosti zatím přijímány nebudou. Sledujte, prosím, naše webové stránky, termíny plateb budou včas zveřejněny.
Případné dotazy můžete posílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

4. Pronájem tělocvičny a hřiště

Veškeré pronájmy jsou do odvolání zrušeny. Finanční vyrovnání bude individuálně řešeno s každým jednotlivým subjektem až po ukončení mimořádného opatření.

5. Organizace výuky v době mimořádného opatření MZ ČR

Třídní učitelé rozešlou zákonným zástupcům všech žáků e-mail s následujícími Informacemi:

Žákům budou zadávány úkoly prostřednictvím školního webu.

Jedná se o tzv. on-line způsob zadávání školních úkolů pro samostatnou domácí přípravu žáků.

Od pondělí 16. března začnou vyučující jednotlivých předmětů zadávat žákům pokyny k domácímu samostudiu, učební materiály, výukové prezentace, pracovní listy... Ke všem dokumentům budou mít žáci veřejný přístup prostřednictvím webových stránek naší školy pod odkazem On-line výuka.

>>> On-line výuka <<<

Povinností žáka je pravidelně sledovat obsah sdílené složky své třídy na webovém úložišti, řídit se pokyny učitelů a svědomitě plnit zadané úkoly. Pokud si vyučující od žáků vyžádá zpětnou vazbu, např. formou vypracovaných pracovních listů, žák si příslušný dokument stáhne a uloží do svého počítače. Zadanou práci vyplní, uloží pod svým jménem a dle instrukcí učitele předá pomocí e-mailu, nebo jinou předem dohodnutou formou.

Učitelé budou k dispozici žákům k elektronické konzultaci (e-mail) každý pracovní den v době od 8:00 do 14:00 hodin. S jednotlivými vyučujícími je možné v této době komunikovat i telefonicky, vedení školy ovšem nemůže svým zaměstnancům nařídit poskytnutí čísla osobního kontaktního telefonu.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner

Nepřehlédněte!

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 NOVĚ

Zápis do 1. třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Informace školní jídelny

Podle dostupných informací jsme se rozhodli,
že zatím žádnou zálohu stravného na duben z Vašich účtů strhávat nebudeme.

Další záloha se bude strhávat až podle aktuálních informací od vlády.

Sledujte i nadále naše webové stránky.

Děkujeme

 

 

Nahoru