ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště k udržení výuky na naší škole.

Jedná se o tzv. on-line způsob zadávání školních úkolů pro samostatnou domácí přípravu žáků.

Od pondělí 16. března začnou vyučující jednotlivých předmětů zasílat žákům pokyny k domácímu samostudiu, učební materiály, výukové prezentace, pracovní listy... Ke všem dokumentům budou mít žáci veřejný přístup prostřednictvím webových stránek naší školy pod odkazem On-line výuka.

>>> On-line výuka <<<

Povinností žáka je pravidelně sledovat obsah sdílené složky své třídy na webovém úložišti, řídit se pokyny učitelů a svědomitě plnit zadané úkoly. Pokud si vyučující od žáků vyžádá zpětnou vazbu, např. formou vypracovaných pracovních listů, žák si příslušný dokument stáhne a uloží do svého počítače. Zadanou práci vyplní, uloží pod svým jménem a dle instrukcí učitele předá pomocí emailu, nebo jinou předem dohodnutou formou.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner

Nepřehlédněte!

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 NOVĚ

Zápis do 1. třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Informace školní jídelny

Podle dostupných informací jsme se rozhodli,
že zatím žádnou zálohu stravného na duben z Vašich účtů strhávat nebudeme.

Další záloha se bude strhávat až podle aktuálních informací od vlády.

Sledujte i nadále naše webové stránky.

Děkujeme

 

 

Nahoru