ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště k udržení výuky na naší škole.

Jedná se o tzv. on-line způsob zadávání školních úkolů pro samostatnou domácí přípravu žáků.

Od pondělí 16. března začnou vyučující jednotlivých předmětů zasílat žákům pokyny k domácímu samostudiu, učební materiály, výukové prezentace, pracovní listy... Ke všem dokumentům budou mít žáci veřejný přístup prostřednictvím webových stránek naší školy pod odkazem On-line výuka.

>>> On-line výuka <<<

Povinností žáka je pravidelně sledovat obsah sdílené složky své třídy na webovém úložišti, řídit se pokyny učitelů a svědomitě plnit zadané úkoly. Pokud si vyučující od žáků vyžádá zpětnou vazbu, např. formou vypracovaných pracovních listů, žák si příslušný dokument stáhne a uloží do svého počítače. Zadanou práci vyplní, uloží pod svým jménem a dle instrukcí učitele předá pomocí emailu, nebo jinou předem dohodnutou formou.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner

Nepřehlédněte!

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o změně systému výuky se vracíme k možnosti využití cloudového úložiště pro distanční výuku.

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru