Kde jsme byli na dovolené s rodiči

dovolena02V rámci výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech se v kmenových třídách na nástěnkách ocitly materiály z dovolené. Děti své zážitky zobrazily na výkresech. Na tuto aktivitu navazuje projekt Tip na výlet, kde žáci devátého ročníku prostřednictvím prezentace ve třídě seznamují ostatní s možnostmi výletů po České republice. Následně jsou tyto prezentace dány na nástěnku naproti učebně zeměpisu.

V. Brázda

 

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru