3. C

trida tomkovaTřídní učitelka: Mgr. Marcela Tomková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3. C - Informace (září)

 

20. 9.

 • ČJ - uč. 7/úvodní článek + cv.  1 do sešitu,  PS 7/2, 3

                - diktát

                - Písanka 5, DÚ: vyplnit přihlášku

                - Čítanka 14

 • M - uč. 21 (celá strana), princip násobení, opakování násobení a dělení

                - PS 11/2, 3   13/1, 3

                - +- do 100 (2 sloupečky)

 • Aj - Who's this? What's this? Čísla do 100

                - sešit: Numbers - psaní čísel do 10, DÚ (do 2. 10.): dopsat celou stranu,učit se psát číslice do 10

               - PS 7/3, 4

               - uč. 7 (poslech, dialogy) - trénovat čtení, překlad

 

Zítra končí sběr papíru. Děkuji všem, kteří přispěli.

Od zítra 21. 9. do 27. 9. nebudu ve škole, děti budou mít supl. Na AJ budou děti rozděleny do 3 skupin (dnes byly seznámeny). Dramaťák 27. 9. není! Úkoly prosím zjistit od spolužáků.

pá 29. 9. - Václavský den (sraz ve třídě, půjdeme do Pasáže na výstavu modelu města, přes náměstí s významnými budovami do zábavního parku Labyrint, kde si děti budou hrát v ponožkách). S sebou pití, svačinu, pláštěnku, kartičku na oběd. Návrat ve 12:30 hod.

Mějte krásné dny :-)


 19. 9.

 • ČJ - uč. 6/4

                 - PS 6/4, 7/1

                 - Písanka 4

                 - Čítanka 12, 13, DÚ: 14 (odpovědi na otázky ústně)

 • M - uč. 18

               - PS 11

               - násobení a dělení č. 2, 3 (procvičovat!)

               - DÚ: 2 sloupce +- do 100

 • ČJS - Třebíč (pověsti, orientace na mapě)

                    - uč. 7

Sběr papíru: 19. 9. - 21. 9.

st 20. 9. - Dramaťák - pohodlné oblečení, ponožky

Od 21. 9. do 27. 9. nebudu ve škole, děti budou mít supl. Dramaťák 27. 9. není! Úkoly prosím zjistit od spolužáků.


 18. 9.

 •  ČJ - uč. 5/5, 6/, 2, 3 (DÚ), umět tvrdé a měkké slabiky

                  - PS 6/3

                  - Čítanka 9, 10, 11

 • M - uč. 16/2, 5   17/6, 7

               - PS 10/5, 6, 7

                - sloupeček nás. a dělení č. 2, 3 (někteří dostanou opravené až zítra)

 • ČJS - Třebíč (dokument, obrázky), zápis do sešitu
 •          - DÚ: nalepit do sešitu obrázek Třebíče (stačí do příštího pondělí), kdo má mapu Třebíče, ať ji zítra vezme
 •  Aj - uč. 5 (dramatizace), sešit - Greetings, Names (celé strany), číslice do 100, píseň The Big Numbers Song

Sběr papíru: 19. 9. - 21. 9.

st 20. 9. - Dramaťák - pohodlné oblečení, ponožky

Od 21. 9. do 27. 9. nebudu ve škole, děti budou mít supl. Dramaťák 27. 9. není! Úkoly prosím zjistit od spolužáků.

 


 15. 9.

 • ČJ - uč. 6/1 (do sešitu)

                 - PS 6/2

                 - diktát (první jen na jedničky, bude opraven do pondělí), zkoušení básně Září

 • M - PS 9/3, 4, 5   10/1, 2, 3, 4

               - opakování násobilky: DÚ: zopakovat násobení a dělení č. 2, 3

               - orientace na číselné ose do 1000, čtení čísel

 • Knihovna - beseda, výměna knih

Do úterý vybíráme 60,- Kč na vstup do zábavního parku Labyrint.

Prosím odevzdat vyplněný lísteček s mírou a váhou Vašeho dítěte.

Příští týden začínají kroužky (vybíjená ode dneška).

Přeji úúúžasný víkend! :-)

 


 

14. 9.

 • ČJ - uč. 5/2, 3, 4

                 - PS 2, 3

                 - zítra zkoušíme báseň Září

 • M - PS 7/6, 7    8 - celá strana, DÚ: 9/1, 2, 6
 •     - orientace na číselné ose do 1000, test +- do 20
 • AJ - uč. 5 (čtení, překlad), PS 6/1, 2 + čtení a psaní čísel 1-10 na tabulku, čísla do 100 ústně

                - sešit - Greetings (pozdravy) - 1. sloupeček přepsat

Zítra jdeme do knihovny, sraz v šatně v 7:50 hod. S sebou 50,- Kč (od 3. třídy se vybírá poplatek), průkazku, Hv, M, ČJ (mluvnici).

Zítra jsem ve škole do 12.45 hod. (kdo nebyl na třídní schůzce, zastavte se prosím do úterý).

Sběr papíru - 19. 9. - 21. 9.


 13. 9.

 • ČJ - uč. 5/, 2   DÚ: 4/5 do sešitu DÚ

                 - ofocený papír: Druhy vět (zůstalo ve škole, budeme později vyplňovat druhou stranu)

                 - Písanka 3

                 - Čítanka 8

 • M - uč. 11/8, 9, 10   12/2, 4

                - PS 6/4 c, d   7/1, 2, 3, 4, 5

                - zítra +- do 20 na známky

 • AJ - uč. 5 - trénování čtení, překladu (zítra na známky), 6 - čísla 1 až 10 (trénujeme i čtení one, two...)

                - PS 5 (do posledního rámečku namalovat kamarádku  a doplnit It's... )

 Pátek 15. 9. - knihovna (poplatek 50,- Kč)


 12. 9.

 • ČJ - uč. 4/1, 2, 3, 4

                 - PS 5/1

                 - Čítanka 6, 7 + úkoly k textu do sešitu Čtení

                 - trénování básničky Září (umět do pátku)

 • M - uč. 10, 11/6, 7

               - PS 6/1, 2, 4a, b

               - do sešitu výsledky +- do 20

               - DÚ: 2 sloupce příkladů (dopočítávání do 20)

 • ČJS - uč. 6

                    - PS 4, 5, 6

Pátek 15. 9. - knihovna (poplatek 50,- Kč)

Na viděnou dnes na třídní schůzce (komu to nevyjde, prosím, aby se do úterý příštího týdne zastavil, potřebuji mj. podpisy).

 


 11. 9.

 

 • ČJ - PS 4/1, 2 (DÚ), 3

                 - psaní velkých a malých písmen na tabulku

                 - Čítanka 4

                  - Písanka 2

 • M - uč. 9 (ústně, cv. 9 do sešitu)

                - PS 5/3, 4, 5, 6

                - Dnes dostaly děti sloupečky +- do 20 z pátku. Do zítra opravit, dopočítat, někteří trénovat!

 • ČJS - uč 4, 5

                    - Znát svoji adresu

 • Aj - uč. 5 (DÚ: do čtvrtka umět číst, přeložit), PS 4/1, 2

Paní uč. Velebová prosí koupit nový notový sešit do Hv (do pátku).

Zítra třídní schůzka, v 17:00. Prosím podepsat žk str. 31.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Sběrový týden

V termínu od 19. 9. do 21. 9. 2017 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Informace o zájmové činnosti ŠD, ŠK a DK školní rok 2017/2018

Aktuální přehled kroužků, včetně přihlášky, najdete od 1. 7. 2017 na webových stránkách naší školy (www.zsvaclav.cz). Zde kliknete na školní rok 2017/2018 a v…

Nahoru