2. A

1 a uvodTřídní učitelka: Mgr. Hana Chlupáčková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

2. A - Informace (květen)

26. 5.

  • Ve čtvrtek 1. června proběhne školní akce Barevný den. Druhým třídám je přidělena červená barva, proto vás prosím, abyste dětem připravili červená trička.
Čj
- párové souhlásky d - t
- přepis a doplňování
- čtení s porozuměním
Uč.: str. 88 - úvodní článek
                      - cv. 1, 2 - ústně
Sešit Čj-2: přepiš a doplň - uč. str. 88, cv. 2
Pís.: str. 34
Prac. list: kontrola včerejší práce
 
M
- nás. / děl. 2-5
- řešení slovních úloh
- skupinová práce - činnostní učení
  (rozdělte množství, aby v každé skupině byl stejný počet - hledejte více možností řešení)
PS: str. 64, cv. 5
        str. 65, cv. 1, 2, 3, 4
 
Čjs
- opakování
- Lidské tělo
- prezentace na interaktivní tabuli
- interaktivní cvičení (lidské smysly)
Prvouka: str. 59 - samostatně na známky
             
DÚ: M - str. 65, cv. 5
              - trénovat násobení a dělení 1 - 5
        Čj - oprava diktátu
 

Číst více...

Stránky tříd
Nepřehlédněte!

Zápis pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018.pdf

Sběrový týden

V termínu od 16. 5. do 18. 5. 2017 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Nahoru