1. C

Třídní učitelka: Mgr. Dana Dvořáková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

1. C - Informace (listopad)

 

 

 

 

 

24. 11.

Sl - 4/celá strana  - podle pokynů dole. Dú - čtení slabik, slov (na slova vymýšlíme věty) , vět. U slov s vykřičníkem: voláme! Skupina "draci" mají Dú jiný: - papír, kde si přečtou popletené věty a řeknou (poř.napíší) správné. K jedné popletené větě namalují obrázek.

Psaní - 16, 17 - každý má označené řádky, popř. předepsáno na papíře.

V pondělí budeme v čase 8:30 - 9:30 bruslit na zimním stadionu. Sejdeme se v 7:50 v šatně, svačinu, brusle, helmu a rukavice, popř.převlečení v batohu. Ty děti, které bruslit nebudou, půjdou s námi a budou se dívat. Nebo je možné je přivést do školy na desátou hodinu, kdy se budeme vracet do školy. V tomto případě mi prosím dejte mailem vědět. Děti mi předáte po našem návratu do školy. Vstupné 10 Kč bude zaplaceno z fondu.

Číst více...

1. C - Informace (říjen)

 31. 10.


ŽA - 36 - označení v textu, psaní tiskacího P. Strana 37 - kytička  - čtení slabik na známky. Strana 38 - práce podle pokynů dole na stránce (chlapce jsme pojmenovali Pepa). Dú - strana 38 - kytička, kdo chce, procvičuje čtení na straně 39 - sova.

Psaní - (písanka je ve škole) - písmeno m - strana 6. Při psaní  je nutné dbát na správnou velikost písmen  - na tabulku jsme hodně procvičovali l, e.

M - porovnávání čísel - z inter.tabule. Na tabuli byly vždy dva obrázky, děti si je řekly po slabikách a na lavici počty porovnaly. Psaní číslice 4 - Dú - str.28 - 2 řádky. Strana 29/2, 3(první úkol - děti dostaly za úkol rozdělit mezi dva kamarády 4 koruny všemi způsoby. Povedlo se). Sčítání do čtyř.

Číst více...

1. C - Informace (září)

 27. 9.


ŽA - 18 -procvičujeme čtení písmen (bylo za Dú) - při dlouhé hlásce - slabice- zdviháme prstík. Str. 19 - Čteme věty, hlasem na konci klesáme. Pusa - komunikace - děti si navzájem dávaly otázky - ptaly se a odpovídaly celou větou. Otázky byly  zaměřené na zjištění informací o svých spolužácích - co mají rádi, odkud jsou, co rádi dělají.....Skládání písmen podle diktátu: např. velké M, malé á...nebo velký Medvěd, malý ananas...

Pís - 25 - druhý strom píšeme za Dú - správné sezení, držení tužky!

M - 13/3 - pokládání vystřižených obrázků podle diktátu, např: vprostřed auto, hned před autem motýl, předposlední kytka..., 15/3, 4, 6 - vybarvení podle mých pokynů

Čjs  - 8 - dopravní výchova

Dú na pondělí - Písanka, vystřihnout l, L, slabiky ma, má, la, lá

Informace k 29. 9. jsou v 26. 9.

Deníček - informace k pondělnímu bijásku

 

Číst více...

Nepřehlédněte!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení, z důvodu rostoucích cen potravin dochází k navýšení cen stravného od 1. 1. 2018 následovně:

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru