2. C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Charvátová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

2. C - Informace (únor)

23. 2. 2018

1. a 5. hod. ČJ:

  • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S  na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
  • učebnice str. 90/  cv. 4 - ústně
  • přepis vět z tabule
  • Čítanka str. 71
  • pracovní list - čtení s porozuměním

2. hod. M:

  • procvičování násobení a dělení dvěmi  na IT (www.skolákov.eu)
  • početní soutěže
  • PS str. 42/ cv. 1, 2, 3        str. 43/ cv. 1, 6      str. 46/ cv.2 - Sú  do sešitu
  • Dú: naučit se násobky čísla 3 (0, 3, 6, ......rychle za sebou)

3. hod. TV

4. hod. VV:  kreslení dle vlastního návrhu

Číst více...

1. C - Informace (červen)

30. 6. 2017

Přeji všem pohodové a klidné prázdniny a děkuji za květiny a dárky.

Vaše paní učitelka  Petra Charvátová


Číst více...

Nepřehlédněte!

Platba stravného v hotovosti

V úterý 6.3.2018 nebude možné platit stravné v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru