2. C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Charvátová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

2. C - Informace (duben)

23. 4. 2018

Zítra 24. 4. 2018 se v 17:00 hod. uskuteční ve třídě 2. C rodičovská schůzka.

1. hod.ČJ:

  • procvičování probraného učiva  (www.skolákov.eu)
  • slovní druhy - slovesa
  • učebnice str. 73/ cv. 1, 2 - ústně
  • přepis neúplných vět do sešitu

2. hod. M:

  • procvičování sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení číslem 2, 3, 4, 5 (www.skolakov.eu)
  • PS str. 63/ cv. 4      str. 64/ cv. 3, 5       Dú: str. 63/ cv. 5

3. hod. a 4. hod: Beseda v knihovně se spisovatelem J. Opatřilem

5. hod. HV: Já mám koně a Na tý louce zelený (opakování naučených písní)


Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Volné dny pro žáky

V souladu s ustanovením § 24, odst. 5) zákona 561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ředitel školy rozhodl…

Pronájem tělocvičny

Od 1. 5. 2018 nebude možné uzavírat nové smlouvy o pronájmu tělocvičny a hřiště z důvodu omezeného provozu (dlouhodobá nepřítomnost správcové tělocvičny - nemoc…

Nahoru