1. A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Koudelová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

1. A - Informace (květen)

26. 5.
 
ČJ
pracovní list - " Delfín skákavý"  společná četba s porozuměním,
                                plnění úkolů na IT
DÚ: pracovní list - " Velryby" :  nácvik čtení
čtení - v průběhu celého týdne jsme společně četli příběhy v knížce
            "Zpívající kuchyň" ( Blanka Čapková) : s. 8- 17
 
psaní - pracovní list :  přepis a opis slov
 
M
PS - s. 74/ cv. 8, 9, 10 ( pětiminutovka)
PS ( 3. díl ) - s. 4   (Počítání s přechodem přes 10 )
                       + obalit sešit
 
TV
cvičení v přírodě
 
Příští týden nás čekají tyto akce:
 
31. 5. ( středa) : v 8: 15 hodin bude zahájeno slavnostní
                                "Pasování prvňáčků na čtenáře" v Městské knihovně
                                v Třebíči za přítomnosti místostarosty Třebíče
                                p. Mgr. Milana Zeiberta.
                                Všichni rodiče jsou srdečně zváni!
 
1. 6. ( čtvrtek ) : Barevný den  ( den bez učení, sportovní soutěžení            
                                  v netradičních   disciplínách na školním hřišti).
                                  Děti z 1. tříd přijdou do školy ( pokud možno )
                                  v bílém tričku.

 
25. 5.
ČJ
pracovní list - "KONĚ":  čtení s porozuměním,
                               orientace v textu, plnění úkolů na IT
DÚ: pracovní list - "DELFÍN SKÁKAVÝ":  nácvik čtení
 
DÚ: psaní - pracovní list: přepis slov (1. polovina)
 
M
PS - s. 74/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
 
VV + ČSP
Tulipán
Kreslíme s Jájou a Matýskem ( IT)
 
Upozorňuji na výskyt vší v naší třídě. Prosím, prohlédněte dětem vlasy.


 
24. 5.
Omlouváme se za včerejší výpadek webových stránek.
 
ČJ
učebnice - s. 67  nakreslit obrázek ke zvolené pohádce
                      ( do rámečku vpravo dole)
skupinová práce - vypravování pohádek, hodnocení
pracovní list - čtení s porozuměním "SLONI"
                             a plnění úkolů na interaktivní tabuli (IT)
DÚ: pracovní list - "KONĚ": nácvik čtení s porozuměním 
 
psaní - přepis říkanky z tabule
DÚ: pracovní list - 1. tabulku: oddělit slova a přepsat na linky psacím písmem
        (mezi slovy dělat čárky nebo mezery)
 
M
PS - s. 73
 
TV
cvičení s ringo kroužky
hokej
házení na koš


23. 5.

ČJ
učebnice - s. 64
                      s.65/ cv. 4, 5
DÚ: s. 66/ cv. 3   vyprávět zvolenou pohádku
         pracovní list: číst článek "SLONI"
 
psaní - pracovní list : doplnit a dokončit větu, přepsat
DÚ: pracovní list: dokončit přepis vět
 
ČJS

pracovní list - opakování učiva
PS - s. 62 "Člověk ve společnosti" - Místo, kde žijeme
 
HV
hymna ČR
lidové písničky


 

22. 5.

ČJ
učebnice - s. 65/ cv 2,3
pracovní list - čtení slovních spojení s porozuměním, orientace v textu
psaní - diktát vět
DÚ: školní čítanka - s. 46   nácvik plynulého čtení s porozuměním
 
M
PS - s. 71/ cv. 1-6
         s. 72/ cv. 1, 5
DÚ: s. 71/ cv. 7 + s. 72/ cv. 2, 3, 4
 
ČJS
"Opakování - orientace v čase"
určování času na papírových hodinách
PS - s. 61


      

19. 5.

ČJ
učebnice - s. 62, 63  společná četba pro radost
                      s. 65/ cv. 1
pracovní list

školní čítanka - s. 44, 45

písanka (fialová) - poslední strana ( neočíslovaná):  vyhledat 3 různá slova
                                     z  celého  sešitu a každé zopakovat několikrát na řádek
                                     + opsat  2 různé věty ( ze sešitu)pouze 1x na řádek
                                                                                                 

žlutá písanka - kdo chyboval, udělá opravu v sešitě

M
PS - s. 68/ cv.1, 2, 3
         s. 69, 70
 
TV
honičky
závodivé hry s překážkami
 
V sobotu 20. května od 9: 00 - 14: 00 hodin se koná "Václavské sportování" pro rodiny s dětmi. Všichni jste srdečně zváni!
 
V pondělí 22. května v 9:10 hodin proběhne fotografování třídy.


18. 5.

Dnes se 1. - 2. vyučovací hodinu uskutečnila beseda na téma "Zdravý životní styl" s lektorkami nadace "Zdravá 5".
Děti se seznámily se zdravou výživou, správným složením jídla a zásadami správného nakupování potravin.
 
ČJ
DÚ: učebnice - s. 62, 63  nácvik čtení příběhu ( zůstává)
      + šk. čítanka - s. 44  nácvik čtení "O jablíčku"
 
DÚ: písanka - s. 32  písmeno q, Q a slova s tímto písmenem ( opis, přepis)
 
M
PS - s. 68/ cv. 4, 5, 6, 7
 
VV + ČSP
Motýlci
 
Zítra proběhne na naší škole pěvecká soutěž "Václavský talent 2017".
Z naší třídy bude soutěžit dívčí duo Markéta a Saša. Držíme pěsti na štěstí!


17. 5.

ČJ
učebnice - s. 62, 63  společné čtení, orientace v textu, slovní spojení,
                                        odpovědi  na otázky za článkem ( ústní příprava)
DÚ: s. 62- 63 ( 2. část) nácvik čtení
         +  odpovědi na otázky - písemně ( stručně)
 
písanka - s. 32  písmena x, X, w, W a slova s těmito písmeny
pracovní listy
 
M
PS - s. 67/ cv. 2, 3, 4, 5, 6
 
TV
honičky
závodivé soutěže
cvičení s molitanovými kostkami
 
Zítra 18. 5. proběhne poslední den sběr starého papíru od 7:00 - 7: 30 hodin.


16. 5.

ČJ
učebnice - s. 60   společné čtení říkanek
                      s. 61, 62  vyprávění příběhu podle obrázku, čtení s porozuměním,
                                        odpovědi na otázky
pracovní list - kresba obrázku k slovním spojením
DÚ: s. 62   nácvik čtení příběhu ( 1. část)
          žlutý sešit - opravit  opis říkanky + přepsat básničku ze s. 60 ( Ptal se ... )
 
ČJS
pracovní list " Režim dne a hodiny"
PS - s. 60
DÚ:  s. 60  dokreslit ručičky na cifernících  ( do 22. 5.)
 
HV
nácvik písniček do školního kola pěvecké soutěže
písničky z filmu Lotrando a Zubejda
 
Dnes jsme shlédli velmi pěkné divadelní představení  "Lotrando a Habíba",
v němž účinkovali žáci 1. stupně pod vedením p. vychvatelky I. Nahodilové.
 
Zítra 17. 5. pokračuje sběr starého papíru:
7:00 - 7: 30 hodin  14:00 - 17: 00 hodin.


                    
             

15. 5.

ČJ
učebnice - s. 60   společné čtení říkanek s porozuměním, přednes,
                                  odpovědi na otázky
pracovní list - čtení vět s porozuměním, doplňování vhodných slov z nabídky
                             do vět
DÚ: s. 60  nácvik čtení
 
šk. čítanka - s. 42 - 43
 
písanka - s. 31  hláskové skupiny me - mě, Me - Mě ( přepis)
                              opis, přepis slov s těmito skupinami
DÚ: s. 31  hláskové skupiny ve - vě, Ve - Vě ( přepis)
                    opis, přepis slov s těmito skupinami
 
M
PS - s. 66/ cv. 1, 2, 3, 8
         s. 67/ cv. 1
 
ČJS
PS - s. 58, 59
DÚ: zítra si přinést papírové hodiny s pohyblivými ručičkami

 

Zítra 2. vyučovací hodinu shlédneme pohádku " Lotrando a Habiba"
( Václavské divadélko).

 


 

12. 5.

ČJ
učebnice - s. 56   společné čtení, kontrola domácího úkolu
                      s. 59   odpovědi na otázky k pohádce
 
písanka - s. 30   hláskové skupiny pe - pě, Pe - Pě ( přepis),
                                opis, přepis slov a věty rozkazovací
DÚ: opravit chyby v diktátě ( žlutý sešit)
 
M
PS - s. 66/ cv. 4, 5, 6, 7
 
TV
míčová průprava
štafetové soutěže
 
Ve dnech 16. 5. - 18. 5. bude probíhat sběr starého papíru ( viz ŽK).

 

11. 5.

ČJ
učebnice - s. 58   společné čtení příběhu ( dokončení)
                      s. 56   čtení s porozuměním návodu na jarní chléb s pomazánkou a ...,
                                  potřebné suroviny, postup, slovesa
DÚ:  s. 56  nácvik plynulého čtení
                     + vypracovat oba úkoly dole na stránce
 
M
PS - s. 64/ cv. 6, 7, 8, 9, 10
         s. 65/ cv. 5, 6, 7
DÚ: opravit pětiminutovku ( kdo chyboval) a nechat podepsat od rodičů
 
VV + ČSP
kuchyňské prkénko pro maminku k svátku + přáníčko ( dokončení)
kytička pro maminku


 

10. 5.

ČJ
učebnice - s. 58  společné čtení, přímá řeč, vlastní jména postaviček,  
                                 samostatné plnění úkolu za článkem ( vyhledávání v textu)
DÚ:  s. 58  nácvik čtení
 
písanka - s. 30  hláskové skupiny be - bě, Be - Bě ( přepis),
                               opis, přepis slov s těmito skupinami
 
M
PS - s. 64/ cv. 11
         s. 65/ cv. 1, 2, 3, 4
DÚ: s. 64/ cv. 1, 2, 3, 4, 5
 
TV
vybíjená
 
Prosím o vyplnění lístečku v malém deníčku ( fotografování, kroužek AJ).


9. 5.

ČJ
učebnice - s. 57   společné čtení, přímá řeč, orientace v textu, vypravování
DÚ: s. 57  zopakovat čtení s porozuměním
pracovní list "Lesní hrátky se zvířátky"
 
písanka - s. 29  hláskové skupiny ně - ně , Ne - Ně ( přepis),
                               opis , přepis slov s těmito skupinami
DÚ:  s. 29  přepis hláskových skupin, přepis vlastních jmen
          + opravit přepis říkanky ve žlutém sešitě
 
ČJS
PS - s. 57  kontrola domácího úkolu " Rodinné oslavy"
         s. 56  kalendář třídy ( práce ve dvojicích)
 
HV
sólový zpěv
písničky do školního kola pěvecké soutěže " Václavský talent"


5. 5.

ČJ
učebnice - s. 55   společné čtení, přednes
pracovní list "Zdravý talíř"  -   společné čtení s porozuměním
DÚ: s. 57  nácvik čtení
 
písanka - s. 28  hláskové skupiny te - tě, Te - Tě ( přepis),
                               opis, přepis slov s těmito skupinami
 
žlutý sešit - diktát vět + opravit případné chyby
 
M
PS - s. 63
 
TV
přeskok přes kozu a švédskou bednu
fotbal
závodivé hry


    

4. 5.

Akce na květen:
16. - 18. 5  Sběr starého papíru
16. 5. Václavské divadélko "Lotrando a Habiba"
18. 5. Zdravý životní styl - beseda
20. 5. Václavské sportování
22. 5. Fotografování třídy ( v 9: 10 hodin)
31. 5. Pasování na čtenáře v Městské knihovně ( v 8: 15 hodin)
ČJ
učebnice - s. 54    společné čtení, odpovědi na otázky za článkem ( ústně i 
                                    písemně)
                      s. 55  "Ovoce a zelenina"  příprava na čtení říkanky,
                                  orientace v textu
DÚ: s. 54  odpovědět na otázku "Kolik máš dnes v ústech zubů?"
         s. 55  nácvik čtení říkanky + úkol ( Nakresli ...)
 
DÚ: písanka - s. 28  přepis hláskových skupin de - dě, DE - DĚ,
                              opis a přepis slov ( věty) s těmito skupinami
 
M
PS - s. 62

 

VV + ČSP
perníková chaloupka
kuchyňské prkénko pro maminku k svátku


 

3. 5.

ČJ
pracovní listy - procvičování plynulého čtení
učebnice - s. 53   společné čtení s porozuměním
                      s. 54  orientace v textu, rýmy, přednes
DÚ: s. 54  nácvik textu
 
písanka - s. 27  přepis hláskových skupin, přepis vlastních jmen
 
M
PS - s. 60/ cv. 5, 6, 7
         s. 61/ cv. 1, 2, 3, 4, 5
DÚ: s. 61/ cv. 6  přepsat všechny 4 sloupečky do malého sešitu
 
TV
honičky
ringo kroužky
cvičení s dlouhým švihadlem
 
Zítra si děti do VV přinesou černý fix.


 

2. 5.

ČJ
učebnice - s. 52  společné čtení, otázky a odpovědi
                      s. 53  čtení s porozuměním, třídění slov dle významu
pracovní list - čtení slov a vět s di- dí, dy - dý, ti - tí, ty - tý
DÚ: s. 53   nácvik čtení
 
školní čítanka - s. 40, 41
 
písanka - s. 27   hláskové skupiny ni - ní, ny - ný
                                opis a přepis slov s těmito skupinami
DÚ: s. 26  hláskové skupiny ti - tí, ty - tý 
        + opis a přepis slov s těmito skupinami
žlutý sešit - oprava přepisu slov
 
ČJS
PS - s. 56  "Kalendář třídy"  opakování měsíců v roce
pracovní list - "Dny v týdnu"
DÚ: na 9. 5.
        - vystřihnout obrázky z časopisů nebo letáků a připravit k nalepení 
           o vybraném měsíci v roce
         ( lepit budou děti ve škole, zvolený měsíc mají uvedený v PS na s. 56)
      - s. 57  doplnit datumy narození a nalepit foto
         nebo nakreslit vlastní obrázek do rámečku
 
HV
Máminy oči
rytmizace říkadel
karaoke


 
 
 
 
Stránky tříd
Nepřehlédněte!

Zápis pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018.pdf

Sběrový týden

V termínu od 16. 5. do 18. 5. 2017 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Nahoru