Organizace školního roku

1. Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování začne
4. září 2017 (PO)
Vyučování bude v 1. pol. ukončeno 31. ledna 2018 (ST)
Vyučování bude ve 2. pol. ukončeno 29. června 2018 (PÁ)
Podzimní prázdniny 26. října 2017 (ČT)
27. října 2017 (PÁ)
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2017 (SO)
- skončí 2. ledna 2018 (ÚT)
vyučování začne 3. ledna 2018 (ST)
- ukončení klasifikace za první pololetí 23. ledna 2018 do 12:00 hod. (ÚT)
- předávání vysvědčení za první pololetí
31. ledna 2018
(ST)
Jednodenní pololetní prázdniny 2. února 2018
(PÁ)
Jarní prázdniny 26. února - 4. března 2018
Velikonoční prázdniny 29. března 2018
(ČT)
- ukončení klasifikace za druhé pololetí
22. června 2018 do 12:00 hod.
(PÁ)
- předávání vysvědčení za druhé pololetí
29. června 2018
(PÁ)
Hlavní prázdniny
2. července 2018
(PO)
  31. srpna 2018
(PÁ)

2. Plán pedagogických rad

Provozní porady se budou konat dle potřeby v pondělí od 14:00 hodin

Pedagogické rady a rodičovské schůzky:

1. pedagogická rada 28. 8. 2017 pondělí 9:00 hod.
rodičovské schůzky 12. 9. 2017 úterý 17:00 hod.
2. pedagogická rada 20. 11. 2017 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 21. 11. 2017 úterý 17:00 hod.
3. pedagogická rada 25. 1. 2018 čtvrtek 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 23. 1. 2018 (úterý) do 12:00 hod.
4. pedagogická rada 23. 4. 2018 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 24. 4. 2018 úterý 17:00 hod.
5. pedagogická rada 25. 6. 2018 pondělí 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 22. 6. 2018 (pátek) do 12:00 hod.
Konzultační dny: dle individuálního zvážení a po domluvě TU se zákonnými zástupci žáků

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

 

Nepřehlédněte!

Platba stravného v hotovosti

V úterý 6.3.2018 nebude možné platit stravné v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru