Organizace školního roku 2016/2017

1. Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování začne
1. září 2016 (ČT)
Vyučování bude v 1. pol. ukončeno 31. ledna 2017 (ÚT)
Vyučování bude ve 2. pol. ukončeno 30. června 2017 (PÁ)
Podzimní prázdniny 26. října 2016 (ST)
27. října 2016 (ČT)
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2016 (PÁ)
- skončí 2. ledna 2017 (PO)
vyučování začne 3. ledna 2017 (ÚT)
- ukončení klasifikace za první pololetí 20. ledna 2017 do 12:00 hod. (PÁ)
- předávání vysvědčení za první pololetí
31. ledna 2017
(ÚT)
Jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2017
(PÁ)
Jarní prázdniny 20. února - 26. února 2017
Velikonoční prázdniny 13. dubna 2017
(ČT)
- ukončení klasifikace za druhé pololetí
23. června 2017 do 12:00 hod.
(PÁ)
- předávání vysvědčení za druhé pololetí
30. června 2017
(PÁ)
Hlavní prázdniny
1. července 2017
(SO)
  1. září 2017
(PÁ)

2. Plán pedagogických rad

Provozní porady se budou konat dle potřeby v pondělí od 14:00 hodin

Pedagogické rady a rodičovské schůzky:

1. pedagogická rada 29. 8. 2016 pondělí 8:00 hod.
    provozní porada 31. 8. 2016 středa 11:00 hod.
  1. 9. 2016 čtvrtek 12:00 hod.
rodičovské schůzky 6. 9. 2016 úterý 17:00 hod.
2. pedagogická rada 21. 11. 2016 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 22. 11. 2016 úterý 17:00 hod.
3. pedagogická rada 23. 1. 2017 pondělí 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 20. 1. 2017 (pátek) do 12:00 hod.
4. pedagogická rada 24. 4. 2017 pondělí 14:00 hod.
rodičovské schůzky 25. 4. 2017 úterý 17:00 hod.
5. pedagogická rada 26. 6. 2017 pondělí 14:00 hod.
  známky do TV zapsat do 23. 6. 2017 (pátek) do 12:00 hod.
Konzultační dny: dle individuálního zvážení a po domluvě TU se zákonnými zástupci žáků

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

 

Nepřehlédněte!

Zápis pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018.pdf

Sběrový týden

V termínu od 16. 5. do 18. 5. 2017 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Nahoru