Přírodní zahrady

Stonehenge na školní zahradě?

IMG 20151103 111653A proč ne? Naše nově vybudované posezení u ohniště vskutku nápadně připomíná tento světoznámý komplex menhirů z Jižní Anglie. Podívejte se na fotografie a posuďte sami.

Číst více...

Jaro na školní zahradě

zahrada 001Pracovat na školní zahradě jsme začali letos o něco později, zbrzdilo nás totiž nebývale chladné počasí. Pravidelná údržba bylinkových záhonů po zimě, výsadba nových keřů, čištění jezírka (s radostí jsme zjistili, že ryby přežily velké mrazy), přehazování kompostu - to bylo chlebíčkem žáků 6., 7. a 8. ročníku v pracovních činnostech.

Číst více...

Bylinková spirála a jezírko

spirala 012Bylinková spirála

 

Jednou z velkých radostí, kterou nám může přírodní zahrada přinášet, je přísun čerstvých bylin z bylinkové spirály, které můžeme využít kupříkladu v naší kuchyni jakožto zdravou a chutnou součást našich pokrmů.

Číst více...

Co nového na naší přírodní zahradě?

hmyz hotel 001Máme dva nové hmyzí hotely! Jsou to bezpečné úkryty pro vajíčka samotářských včel, různých druhů motýlů, ploštic a brouků včetně slunéček a zlatooček, ale také méně oblíbených škvorů a pavouků.

Číst více...

Úroda ze školní zahrady

dyneŘíká se, že komu se nelení, tomu se zelení. A je to pravda! Důkazem tohoto prastarého lidového rčení je první úroda sklizená ze školní zahrady žáky devátého ročníku.

Číst více...

O projektu - "Učíme se v přírodě"

V rámci grantového programu Kraje Vysočina Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2012 bychom rádi vybudovali v areálu školy přírodní učebnu, kterou by děti mohly využívat téměř celoročně k aktivitám, jež jim přinesou jak zábavu, tak i ponaučení. V unikátních přírodních vzdělávacích prostorách by mohly přirozeným způsobem rozvíjet svůj kladný vztah k přírodě, učily by se úctě ke všem složkám živé přírody a byly by jim vštěpovány principy ochrany jednotlivých částí životního prostředí.

Číst více...

Školní zahrada v roce 2014

zahrada 2014 001Na jaře a během letních prázdnin nám naše školní zahrada pěkně rozkvetla.

Číst více...

Nepřehlédněte!

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru