Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování

rizikPodzim na naší škole patří každý rok interaktivním programům dlouhodobé primární prevence sociálně patologických jevů. Od října do listopadu probíhal ve všech třídách na druhém stupni školy program zvaný „Neztrácej čas", zaměřený na prevenci látkových i nelátkových závislostí a kvalitní způsob trávení volného času. Žáci se dozvěděli, co to vlastně psychotropní látky jsou, jakým způsobem mění prožívání a chování člověka nebo jaký je jejich negativní dopad na tělesné i psychické zdraví a uplatnění jedince ve společnosti.

V diskusi s odbornými pracovnicemi Střediska výchovné péče STŘED si upřesňovali své dosavadní znalosti, vysvětlovali fakta a vyvraceli mýty o alkoholu, nikotinu, marihuaně a jiných drogách. Formou hry vybírali nejvhodnější postup, jak nabízenou drogu (především alkohol a cigarety) odmítnout a nevyčlenit se z vrstevnické skupiny i jak si hledat kamarády podle zájmů a zálib a vyhnout se tzv. „závadovým partám"; zkrátka a dobře se učili žít zdravě a v pohodě.
Akce byla spolufinancována z grantového programu Prevence kriminality a drogové problematiky z Grantového systému Zdravého města Třebíč 2017

zdrave mesto

 

 

Autorka: Mgr. Radka Marečková

 

Nepřehlédněte!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení, z důvodu rostoucích cen potravin dochází k navýšení cen stravného od 1. 1. 2018 následovně:

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nejbližší akce školy
Nahoru