Do nového roku – především zdraví

ziv styl2Ve všech třídách druhého stupně proběhly ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2017 besedy v rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na téma Zdravý životní styl.

Žáci 6. ročníku si se zkušenou lektorkou, zdravotní sestrou paní Zdenou Mládkovou, popovídali o zdravé výživě, dodržování denního režimu, hygienických návycích i ochraně svého zdraví před úrazy a nemocemi. V 7. ročníku si vysvětlili pojem návykové látky, zjistili, co vše obsahuje cigareta či láhev tvrdého alkoholu a jaké jsou důsledky kouření a konzumace alkoholu pro naše zdraví. V 8. třídě byla přednáška věnována drogám, vzniku závislosti a vážným, nezvratným změnám, které v organismu člověka toxikománie způsobuje. Dospívající mladí lidé v 9. ročníku se pobavili o důležitých kritériích při výběru vhodného životního partnera, byli poučeni o rizicích předčasného zahájení sexuálního života a ochraně před pohlavními chorobami, především AIDS.

Akce byla spolufinancována z grantového programu Prevence kriminality a drogové problematiky z Grantového systému Zdravého města Třebíč 2017

zdrave mesto

 

 

Autorka: Mgr. Radka Marečková

 

Nepřehlédněte!

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru