Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Svět očima dětí

svet ocima_001Svět očima dětí je celorepublikový výtvarná a audiovizuální preventivně vzdělávací soutěž pro žáky mateřských, základních a speciálních škol a středisek volnočasových aktivit.

Číst více...

Jak se nestát obětí 2017

obet 01Nežijeme v bezpečném světě a ne všichni lidé, se kterými se setkáme, mají s námi dobré úmysly. To, že mají být obezřetní, si chlapci a dívky z 8. ročníku připomněli ve dnech 25. 4. a 5. 5. 2017 na besedě se strážníky Městské policie v Třebíči na téma Jak se nestát obětí.

Číst více...

K–centrum očima deváťáků

k centrum01Dne 11. 5. 2017 se třída 9. A vydala do K–centra Noe v Třebíči, což je centrum pro lidi užívající drogy. První částí programu byla diskuze o tom, co všechno o drogách víme, jaký mají drogy dopad na lidi a jejich okolí. Poté nás pracovnice K–centra provedla po centru, abychom viděli, kde si smí lidé užívající drogy ohřát nebo připravit jídlo, kde se mohou umýt a třeba se i poradit s pracovníky centra.

Číst více...

Adopce na dálku

adopce 2017Adopce na dálku je projekt Arcidiecézní charity Praha, který od roku 1993 podporuje vzdělávání dětí z vybraných chudých rodin v rozvojových zemích. Základní škola Třebíč, Horka-Domky se do tohoto projektu zapojila již v roce 2008. Třídy na druhém stupni školy si vybrané dítě předávají jako štafetu. Od odcházejících deváťáků jej přebírají mladší žáci, kteří mají zájem se na projektu podílet a jejichž rodiče se sponzorováním vzdělání dítěte souhlasí.

 

 

Číst více...

Bezpečně doma i venku

policie mesto_003Dne 30. 3. 2017 se uskutečnila beseda „Bezpečně doma i venku" pro žáky 4. ročníku. Kluci i děvčata pozorně poslouchali výklad Ing. Simony Čížkové, strážnice Městské policie v Třebíči a jejího kolegy. Policistka nejdříve dětem vysvětlila rozdíl mezi strážníkem městské a státní policie, popsala jim důležité prvky uniformy, jejich výzbroj a výstroj a vzhled policejního auta. Poté se žáci dozvěděli, jak se mají chovat ve městě nejen při cestě do školy, ale i ve volném čase; jak reagovat v různých situacích, komu nahlásit podezřelý nález, jak se vyhnout střetu s toulavým psem, kde si mohou hrát a jiné užitečné rady. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, způsob přivolání pomoci nebo varování okolí před nebezpečím.

Číst více...

Zdravý životní styl

ziv styl2Ve dnech 24. 11. a 25. 11. 2016 se jako každým rokem uskutečnily pro žáky II. stupně přednášky zdravotní sestry Zdeňky Mládkové na téma Zdravý životní styl.

Číst více...

Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování

Podzim je na naší škole vyhrazený interaktivním programům dlouhodobé primární prevence sociálně patologických jevů. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. Od října do listopadu probíhaly ve všech třídách na druhém stupni školy tyto programy: „(Ne)bezpečně na síti" v šestém ročníku, „O lidech s kulturní odlišností" v sedmém ročníku a „Mám se rád aneb jak mne vidí ostatní" v osmém ročníku.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Sběrový týden

V termínu od 19. 9. do 21. 9. 2017 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Informace o zájmové činnosti ŠD, ŠK a DK školní rok 2017/2018

Aktuální přehled kroužků, včetně přihlášky, najdete od 1. 7. 2017 na webových stránkách naší školy (www.zsvaclav.cz). Zde kliknete na školní rok 2017/2018 a v…

Nahoru