Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Do nového roku – především zdraví

ziv styl2Ve všech třídách druhého stupně proběhly ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2017 besedy v rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na téma Zdravý životní styl.

Číst více...

Školení pedagogických pracovníků

books-42701 640V listopadu 2017 se pedagogičtí pracovníci naší školy zúčastnili školení prevence sociálně rizikového chování s lektorkami centra STŘED, z. ú. Třebíč v rozsahu čtyř hodin. Tématem diskuze byl „Možný výskyt návykových látek ve škole a práce s problematickým žákem".

Číst více...

Zvyšování právního vědomí žáků základních škol

chroustekI v letošním školním roce se žáci devátého ročníku zúčastnili přednášky Mgr. Antonína Křoustka z jihlavské organizace Nebojte se policie. Dvouhodinový interaktivní program pro naše budoucí absolventy se uskutečnil 26. 9. 2017.

Číst více...

Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování

rizikPodzim na naší škole patří každý rok interaktivním programům dlouhodobé primární prevence sociálně patologických jevů. Od října do listopadu probíhal ve všech třídách na druhém stupni školy program zvaný „Neztrácej čas", zaměřený na prevenci látkových i nelátkových závislostí a kvalitní způsob trávení volného času. Žáci se dozvěděli, co to vlastně psychotropní látky jsou, jakým způsobem mění prožívání a chování člověka nebo jaký je jejich negativní dopad na tělesné i psychické zdraví a uplatnění jedince ve společnosti.

Číst více...

Svět očima dětí

svet ocima_001Svět očima dětí je celorepublikový výtvarná a audiovizuální preventivně vzdělávací soutěž pro žáky mateřských, základních a speciálních škol a středisek volnočasových aktivit.

Číst více...

Exkurze do Mauthausenu

mauthausenV úterý 6. června 2017 se deváťáci vydali na exkurzi do bývalého vyhlazovacího tábora Mauthausen, který se nachází v sousedním Rakousku. Žáci se pokoušeli vžít do situace lidí, v prostorách tábora vězněných, nejen prohlídkou tábora, ale například i absolvováním sestupu a výstupu do kamenolomu, což museli vězňové s vytěženým kamenným kvádrem podstoupit nejméně patnáctkrát za směnu. V areálu si žáci prohlédli vězeňské baráky, na výstavě zhlédli sbírku osobních věcí bývalých vězňů, ve sklepních prostorách si měli možnost prohlédnout hrůzu nahánějící plynovou komoru, krematoria s pecemi nebo také místnost, v níž docházelo k usmrcení obyvatel tábora oběšením a kde byli vězňové při takzvané lékařské prohlídce stříleni do týlu. Všem žákům se jistě do paměti vryl také Sál jmen.

Číst více...

Jak se nestát obětí 2017

obet 01Nežijeme v bezpečném světě a ne všichni lidé, se kterými se setkáme, mají s námi dobré úmysly. To, že mají být obezřetní, si chlapci a dívky z 8. ročníku připomněli ve dnech 25. 4. a 5. 5. 2017 na besedě se strážníky Městské policie v Třebíči na téma Jak se nestát obětí.

Číst více...

Nepřehlédněte!

Platba stravného v hotovosti

V úterý 6.3.2018 nebude možné platit stravné v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru