Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Adopce na dálku

adopce 2017Adopce na dálku je projekt Arcidiecézní charity Praha, který od roku 1993 podporuje vzdělávání dětí z vybraných chudých rodin v rozvojových zemích. Základní škola Třebíč, Horka-Domky se do tohoto projektu zapojila již v roce 2008. Třídy na druhém stupni školy si vybrané dítě předávají jako štafetu. Od odcházejících deváťáků jej přebírají mladší žáci, kteří mají zájem se na projektu podílet a jejichž rodiče se sponzorováním vzdělání dítěte souhlasí.

 

 

Číst více...

Bezpečně doma i venku

policie mesto_003Dne 30. 3. 2017 se uskutečnila beseda „Bezpečně doma i venku" pro žáky 4. ročníku. Kluci i děvčata pozorně poslouchali výklad Ing. Simony Čížkové, strážnice Městské policie v Třebíči a jejího kolegy. Policistka nejdříve dětem vysvětlila rozdíl mezi strážníkem městské a státní policie, popsala jim důležité prvky uniformy, jejich výzbroj a výstroj a vzhled policejního auta. Poté se žáci dozvěděli, jak se mají chovat ve městě nejen při cestě do školy, ale i ve volném čase; jak reagovat v různých situacích, komu nahlásit podezřelý nález, jak se vyhnout střetu s toulavým psem, kde si mohou hrát a jiné užitečné rady. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, způsob přivolání pomoci nebo varování okolí před nebezpečím.

Číst více...

Zdravý životní styl

ziv styl2Ve dnech 24. 11. a 25. 11. 2016 se jako každým rokem uskutečnily pro žáky II. stupně přednášky zdravotní sestry Zdeňky Mládkové na téma Zdravý životní styl.

Číst více...

Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování

Podzim je na naší škole vyhrazený interaktivním programům dlouhodobé primární prevence sociálně patologických jevů. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. Od října do listopadu probíhaly ve všech třídách na druhém stupni školy tyto programy: „(Ne)bezpečně na síti" v šestém ročníku, „O lidech s kulturní odlišností" v sedmém ročníku a „Mám se rád aneb jak mne vidí ostatní" v osmém ročníku.

Číst více...

Přednáška Zvyšování právního vědomí žáků základních škol

kroustek2Dne 15. 9. 2016 se žáci devátého ročníku zúčastnili interaktivní přednášky Mgr. Antonína Křoustka z jihlavskéhé organizace Nebojte se policie.

Číst více...

Letos jeli deváťáci z „Václaváku" do Mauthausenu

mauthausen 2016 006Naše škola ZŠ Třebíč, Horka-Domky se v rámci dlouhodobých projektů věnuje otázkám holocaustu a nacismu. Každoročně si v lednu ve škole připomínáme Mezinárodní den holocaustu a na jaře pak vyrážíme do jednoho z koncentračních táborů. Letos v červnu jsme se vypravili do Mauthausenu v Rakousku.

Číst více...

Svět očima dětí

svet 001Svět očima dětí je celorepublikový výtvarný a audiovizuální preventivně vzdělávací projekt pro žáky mateřských, základních a speciálních škol a středisek volnočasových aktivit.

Číst více...

Nepřehlédněte!

Zápis pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018.pdf

Sběrový týden

V termínu od 16. 5. do 18. 5. 2017 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Nahoru