Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Zvyšování právního vědomí žáků základních škol

chroustekI v letošním školním roce se žáci devátého ročníku zúčastnili přednášky Mgr. Antonína Křoustka z jihlavské organizace Nebojte se policie. Dvouhodinový interaktivní program pro naše budoucí absolventy se uskutečnil 26. 9. 2017.

Číst více...

Svět očima dětí

svet ocima_001Svět očima dětí je celorepublikový výtvarná a audiovizuální preventivně vzdělávací soutěž pro žáky mateřských, základních a speciálních škol a středisek volnočasových aktivit.

Číst více...

Jak se nestát obětí 2017

obet 01Nežijeme v bezpečném světě a ne všichni lidé, se kterými se setkáme, mají s námi dobré úmysly. To, že mají být obezřetní, si chlapci a dívky z 8. ročníku připomněli ve dnech 25. 4. a 5. 5. 2017 na besedě se strážníky Městské policie v Třebíči na téma Jak se nestát obětí.

Číst více...

K–centrum očima deváťáků

k centrum01Dne 11. 5. 2017 se třída 9. A vydala do K–centra Noe v Třebíči, což je centrum pro lidi užívající drogy. První částí programu byla diskuze o tom, co všechno o drogách víme, jaký mají drogy dopad na lidi a jejich okolí. Poté nás pracovnice K–centra provedla po centru, abychom viděli, kde si smí lidé užívající drogy ohřát nebo připravit jídlo, kde se mohou umýt a třeba se i poradit s pracovníky centra.

Číst více...

Adopce na dálku

adopce 2017Adopce na dálku je projekt Arcidiecézní charity Praha, který od roku 1993 podporuje vzdělávání dětí z vybraných chudých rodin v rozvojových zemích. Základní škola Třebíč, Horka-Domky se do tohoto projektu zapojila již v roce 2008. Třídy na druhém stupni školy si vybrané dítě předávají jako štafetu. Od odcházejících deváťáků jej přebírají mladší žáci, kteří mají zájem se na projektu podílet a jejichž rodiče se sponzorováním vzdělání dítěte souhlasí.

 

 

Číst více...

Bezpečně doma i venku

policie mesto_003Dne 30. 3. 2017 se uskutečnila beseda „Bezpečně doma i venku" pro žáky 4. ročníku. Kluci i děvčata pozorně poslouchali výklad Ing. Simony Čížkové, strážnice Městské policie v Třebíči a jejího kolegy. Policistka nejdříve dětem vysvětlila rozdíl mezi strážníkem městské a státní policie, popsala jim důležité prvky uniformy, jejich výzbroj a výstroj a vzhled policejního auta. Poté se žáci dozvěděli, jak se mají chovat ve městě nejen při cestě do školy, ale i ve volném čase; jak reagovat v různých situacích, komu nahlásit podezřelý nález, jak se vyhnout střetu s toulavým psem, kde si mohou hrát a jiné užitečné rady. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, způsob přivolání pomoci nebo varování okolí před nebezpečím.

Číst více...

Zdravý životní styl

ziv styl2Ve dnech 24. 11. a 25. 11. 2016 se jako každým rokem uskutečnily pro žáky II. stupně přednášky zdravotní sestry Zdeňky Mládkové na téma Zdravý životní styl.

Číst více...

Nepřehlédněte!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení, z důvodu rostoucích cen potravin dochází k navýšení cen stravného od 1. 1. 2018 následovně:

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru