Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Bezpečně doma i venku

bezpecne d_v_012Ve čtvrtek 15. března proběhla akce MP na téma Bezpečně doma i venku. Žáci čtvrtých tříd si vyslechli důležité informace k dané problematice. Dozvěděli se, jak bezpečně přecházet vozovku, komu otevřít, když jsou doma sami, jak se bránit při napadení člověkem nebo rozzuřeným psem. Byli také upozorněni na chování podezřelých osob na ulici.

Číst více...

Do nového roku – především zdraví

ziv styl2Ve všech třídách druhého stupně proběhly ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2017 besedy v rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na téma Zdravý životní styl.

Číst více...

Školení pedagogických pracovníků

books-42701 640V listopadu 2017 se pedagogičtí pracovníci naší školy zúčastnili školení prevence sociálně rizikového chování s lektorkami centra STŘED, z. ú. Třebíč v rozsahu čtyř hodin. Tématem diskuze byl „Možný výskyt návykových látek ve škole a práce s problematickým žákem".

Číst více...

Zvyšování právního vědomí žáků základních škol

chroustekI v letošním školním roce se žáci devátého ročníku zúčastnili přednášky Mgr. Antonína Křoustka z jihlavské organizace Nebojte se policie. Dvouhodinový interaktivní program pro naše budoucí absolventy se uskutečnil 26. 9. 2017.

Číst více...

Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování

rizikPodzim na naší škole patří každý rok interaktivním programům dlouhodobé primární prevence sociálně patologických jevů. Od října do listopadu probíhal ve všech třídách na druhém stupni školy program zvaný „Neztrácej čas", zaměřený na prevenci látkových i nelátkových závislostí a kvalitní způsob trávení volného času. Žáci se dozvěděli, co to vlastně psychotropní látky jsou, jakým způsobem mění prožívání a chování člověka nebo jaký je jejich negativní dopad na tělesné i psychické zdraví a uplatnění jedince ve společnosti.

Číst více...

Svět očima dětí

svet ocima_001Svět očima dětí je celorepublikový výtvarná a audiovizuální preventivně vzdělávací soutěž pro žáky mateřských, základních a speciálních škol a středisek volnočasových aktivit.

Číst více...

Exkurze do Mauthausenu

mauthausenV úterý 6. června 2017 se deváťáci vydali na exkurzi do bývalého vyhlazovacího tábora Mauthausen, který se nachází v sousedním Rakousku. Žáci se pokoušeli vžít do situace lidí, v prostorách tábora vězněných, nejen prohlídkou tábora, ale například i absolvováním sestupu a výstupu do kamenolomu, což museli vězňové s vytěženým kamenným kvádrem podstoupit nejméně patnáctkrát za směnu. V areálu si žáci prohlédli vězeňské baráky, na výstavě zhlédli sbírku osobních věcí bývalých vězňů, ve sklepních prostorách si měli možnost prohlédnout hrůzu nahánějící plynovou komoru, krematoria s pecemi nebo také místnost, v níž docházelo k usmrcení obyvatel tábora oběšením a kde byli vězňové při takzvané lékařské prohlídce stříleni do týlu. Všem žákům se jistě do paměti vryl také Sál jmen.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Volné dny pro žáky

V souladu s ustanovením § 24, odst. 5) zákona 561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ředitel školy rozhodl…

Pronájem tělocvičny

Od 1. 5. 2018 nebude možné uzavírat nové smlouvy o pronájmu tělocvičny a hřiště z důvodu omezeného provozu (dlouhodobá nepřítomnost správcové tělocvičny - nemoc…

Nahoru