Prevence sociálně patologických jevů

Metodikem prevence sociálně patologických jevů ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 je Mgr. Radka Marečková.

Kontakt:
Telefon: 568 839 358
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
Pondělí 14:00 - 15:00

Naše škola má dlouholeté zkušenosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Každý rok je vypracován program prevence rizikového chování - minimální preventivní program, který je zkvalitňován grantovými projekty („Zdravé město") podávanými na městský úřad v Třebíči. Několik desítek tisíc Kč je tak využíváno k nadstandardním akcím pro žáky i k posilování pozitivní atmosféry ve škole i ve vztahu rodičů a širší veřejnosti ke škole.

Pro děti jsou pořádané různé besedy a přednášky, které se týkají zdravého životního stylu (prevence kouření, alkoholismu, netolismu, užívání drog atd.) i besedy týkající se vztahu mezi spolužáky (prevence šikany, kyberšikany, sebepoznávání, sebehodnocení, budování přiměřeného sebevědomí, právo a morálka atd.). Nezapomínáme poukazovat na nebezpečí neofašismu, rasismu, xenofobie atd. ve společnosti (zájezdy do Terezína, Osvětimi, Lidic apod.).

V průběhu školního roku dochází k diagnostice tříd i k řadě zajímavých setkání s pracovníky neziskových organizací, Policie ČR i městské policie, při nichž jsou používány pro žáky netradiční interaktivní a zážitkové metody práce.

Velká pozornost je věnována tzv. nízkoprahovým aktivitám. Pod vedením lektorů mají naši žáci možnost poznat, jak tvořit pomocí různých technik originální výrobky (modrotisk, drátkování, enkaustika, obrázky z kůže, gelové svíčky, potisk textilu, malba na sklo, výroba košíků a ozdob z pedigu, korálkových drobností apod.). Často jejich výrobky působí radost jako dárek rodičům. Škola chce mimo jiné dát dětem návod, jak trávit volný čas. S výrobky se děti několikrát do roka chlubí na tradičních výstavách ve škole.

Znalost netradičního výtvarného vyjádření nám umožňuje úspěšně se zapojovat do různých soutěží, regionálních i celorepublikových. Dlouhodobě reprezentujeme Třebíč v soutěži MVČR Svět očima dětí (zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů). Již devátým rokem přijímají naši žáci ocenění z rukou ministra vnitra. Před třemi lety byla jedna z našich tříd oceněna jako nejlepší třída této celorepublikové soutěže.

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro ped. pracovníky: 12. 9. 2017 ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 12. 9. 2017 ve vestibulu školy od…

Informace o zájmové činnosti ŠD, ŠK a DK školní rok 2017/2018

Aktuální přehled kroužků, včetně přihlášky, najdete od 1. 7. 2017 na webových stránkách naší školy (www.zsvaclav.cz). Zde kliknete na školní rok 2017/2018 a v…

Úřední dny o hlavních prázdninách

Úřední dny o hlavních prázdninách školního roku 2016/2017:

Zápis pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018.pdf

Nejbližší akce školy
Nahoru