Informace o zájmové činnosti ŠD, ŠK a DK školní rok 2017/2018

Aktuální přehled kroužků, včetně přihlášky, najdete od 1. 7. 2017 na webových stránkách naší školy (www.zsvaclav.cz). Zde kliknete na školní rok 2017/2018 a v rozbalovacím menu se Vám objeví odkaz na školní družinu.

Naleznete zde i přihlášku, kterou si můžete doma vytisknout, vyplnit a 4. 9. 2017 odevzdat své kmenové paní vychovatelce, která bude mít Vaše dítě buď ve ŠD, ŠK a DK.

Děti, které nejsou přihlášené do ŠD, ŠK, nebo DK, mají rovněž možnost navštěvovat naše kroužky. S vyplněnou přihláškou se obracejte 4. 9. 2017 na tyto paní vychovatelky, které mají na starosti děti neklubové a nedružinové:
Školní družina – paní vychovatelka Ilona Brychtová
Školní klub – paní vychovatelka Hana Vidláková

Michaela Hercová (vedoucí vychovatelka ŠD)

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro ped. pracovníky: 12. 9. 2017 ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 12. 9. 2017 ve vestibulu školy od…

Informace o zájmové činnosti ŠD, ŠK a DK školní rok 2017/2018

Aktuální přehled kroužků, včetně přihlášky, najdete od 1. 7. 2017 na webových stránkách naší školy (www.zsvaclav.cz). Zde kliknete na školní rok 2017/2018 a v…

Úřední dny o hlavních prázdninách

Úřední dny o hlavních prázdninách školního roku 2016/2017:

Zápis pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018.pdf

Nejbližší akce školy
Nahoru