Naše literární a výtvarné počiny

Václavský den očima dětí IV

Výběr z rozhovorů žáků VII. C – stylistické cvičení (žáci v rolích novinářů a dotazovaných), téma Václavský den

Číst více...

Nepřehlédněte!

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru