3. A a Noc s Andersenem

noc andersen_3a_04723. března prožily děti ze 3. A společně s paní vychovatelkou Brychtovou netradiční noc v prostorách Městské knihovny Třebíč.

Jako jediná třída z celé Třebíče měla 3. A to štěstí zúčastnit se celostátní akce knihoven na podporu dětského čtenářství. Projekt je organizován u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna. Děti nocují v knihovně a čeká tam na ně vždy velmi zajímavý program.

Letos měly paní knihovnice nachystané soutěže s přírodní tematikou. Úkolem bylo vyhledávání a třídění informací a práce s textem. Dále to bylo povídání Jana Bedřicha, studenta Veterinární univerzity Brno, o gorilí rodině z pražské Zoo. Pozdě večer potom kluci a holky navštívili třebíčskou hvězdárnu, kde byl pro ně připraven pořad o Sluneční soustavě.

To vše a samozřejmě samotné nocování v knihovně přineslo dětem nevšední a nezapomenutelné zážitky.

Autorka: Mgr. Hana Chlupáčková

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru