Žádný justiční omyl!

justice 004Po exkurzi u hasičského záchranného sboru, policie a na třebíčské radnici zavítali žáci 4. C na další zajímavé místo. V úterý 6. března navštívili budovu Okresního soudu v Třebíči, aby si tak doplnili učivo vlastivědy o výkonné moci státu.

Správce budovy pan Ondřej Hladký zavedl návštěvu do jednací síně pro trestní právo a vyložil dětem princip soudní moci v ČR. Hovořil o tom, jak to probíhá u soudního přelíčení, které osoby se ho zúčastňují a co je jejich úkolem. Správcův výklad pak obohatil příchod člena justiční stráže pana Machovce. Ten dětem ukázal nejen svoji uniformu a její doplňky, ale také jim vysvětlil, v jakých případech je stráž v soudní budově potřebná.

Exkurze byla pro děti velmi zajímavá, a kdo ví – nahlédnutí „pod pokličku" fungování dalšího pracoviště možná za pár let pomůže některému z žáků při volbě povolání.

Autorka: Mgr. Michaela Krotká

Nepřehlédněte!

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy proběhne

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru