Žádný justiční omyl!

justice 004Po exkurzi u hasičského záchranného sboru, policie a na třebíčské radnici zavítali žáci 4. C na další zajímavé místo. V úterý 6. března navštívili budovu Okresního soudu v Třebíči, aby si tak doplnili učivo vlastivědy o výkonné moci státu.

Správce budovy pan Ondřej Hladký zavedl návštěvu do jednací síně pro trestní právo a vyložil dětem princip soudní moci v ČR. Hovořil o tom, jak to probíhá u soudního přelíčení, které osoby se ho zúčastňují a co je jejich úkolem. Správcův výklad pak obohatil příchod člena justiční stráže pana Machovce. Ten dětem ukázal nejen svoji uniformu a její doplňky, ale také jim vysvětlil, v jakých případech je stráž v soudní budově potřebná.

Exkurze byla pro děti velmi zajímavá, a kdo ví – nahlédnutí „pod pokličku" fungování dalšího pracoviště možná za pár let pomůže některému z žáků při volbě povolání.

Autorka: Mgr. Michaela Krotká

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlášky obědů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ODHLÁŠKY OBĚDŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 SE PŘIJÍMAJÍ DO 27. 6. 2018 DO 14:00 HODIN. V TERMÍNU 25. - 29. 6. 2018 V DOBĚ OD 11:00 DO 13:30…

Pronájem tělocvičny

Od 1. 5. 2018 nebude možné uzavírat nové smlouvy o pronájmu tělocvičny a hřiště z důvodu omezeného provozu (dlouhodobá nepřítomnost správcové tělocvičny - nemoc…

Nahoru