České Vánoce v angličtině

vlajkaOd posledních Vánoc, pravda, již pár týdnů uplynulo. Můžeme si je teď připomenout prostřednictvím krátkého vyprávění, v němž se tradiční české vánoční zvyky ve vlastní rodině, nejkrásnější dárky a oslavu Nového roku pokusili popsat anglicky mluvícím cizincům žáci 8. ročníku v hodině anglického jazyka.

I was with my family at home on Christmas day. We had very good dinner. We had a carp and potato salad. We watched Christmas films on TV. We went to church.
I got clothes, socks, two books, shampoo and shower gel, perfume, hair rubber, bicycle helmet and violin. I got fruits and chocolate, too.
I was with my family on New Year's Eve. We had fireworks. We went to my aunt and uncle by car.

Marie Novotná, 8.A

On Christmas Eve we decorated Christmas tree and then we walked to my grandma and grandpa. Then we went to the church. At grandma´s we watched fairy tales on TV. Then the rest of family came. At five o clock we ate carp and potato salate and we did some Christmas traditions. We gave fish scale under a plate. After dinner we watched TV again. We ate Christmas candies. At six o´clock we unpacked presents. I got some clothes, books, new mobile, ukulele... I was happy. I enjoyed it all day. Two days later I went to the other grandma, there were my aunts, uncles, cousins... First day we were in the cinema, second day we were on laser game and on virtual reality. Third day we were in aqua park I celebrated with my friends The New Year´s Eve . We had fireworks. I went to sleep at three o ´clock in the morning.

Tereza Kubišová, 8. B

I was eating with my family fried carp with potato salad and then we went to the church. I got some present : many T-shirts, socks, hair shampoo, parfume, sliper, school bag, green bottle, very fast RC car, sheet ,the table game - Auto Evropa, solar brick-box. I celebrated the end of the year 2017 with my sister, my mum and with Vlastík. Next day we went to look at the fireworks in my hometown and then we went to the church.
Jan Vala, 8. B

On Christmas evening I was with my family and we went the church.We ate fish and potato salat,but I ate potatoes.I played othe violin for my grandparents.I got violin,two books, a cup, two parfumes, shoes, shampoo and more. I like Christmas time. In New Year´s Evening we were with our friends.
Karolína Daňhelová, 8. B

Autorka: Mgr. Radka Marečková

Nepřehlédněte!

Platba stravného v hotovosti

V úterý 6.3.2018 nebude možné platit stravné v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru