Zahájení nového školního roku v 1. B

0101V pondělí 4. 9. 2017 se krátce před osmou hodinou zaplnila třída 1. B lidmi s širokým věkovým rozpětím. Těm nejmladším, doprovázejícím nově nastupující prvňáčky, bylo sotva několik měsíců, naopak nejstarší jistě prožívali osmou desítku let svého života. Všichni však přišli se stejným cílem, doprovodit na první cestě do školy 14 chlapců a 8 děvčat.

Po přivítání třídním učitelem se noví žáčci dozvěděli, co všechno je v průběhu dalších dnů, týdnů i let čeká. Kromě spousty informací obdržely děti žákovské knížky, kufříky s užitečnými věcmi darované Krajem Vysočina a krabičku s různými drobnostmi od dodavatele Ovoce a zelenina do škol.
O tom, že se noví žáčci budou mít komu pochlubit svými úspěchy svědčí, že některé z nich doprovodilo do školy až sedm příbuzných.
Přejeme všem prvňáčkům a samozřejmě i ostatním žákům naší školy úspěšný školní rok.

Autor: Mgr. Miloš Dvořák

Nepřehlédněte!

Platba stravného v hotovosti

V úterý 6.3.2018 nebude možné platit stravné v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Testy pro žáky na www.proskoly.cz

Škola má pro naše žáky zakoupenou licenci k využívání testů na webu www.proskoly.cz. Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a…

Nahoru